เข้าสู่ระบบ

เย็บเยื่อตาไก่ หรือ การถ่างตาไก่

เย็บเยื่อตาไก่ หรือ การถ่างตาไก่

เย็บเยื่อตาไก่ หรือ การถ่างตาไก่

เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกมา เย็บเยื่อตาไก่ หรือ การถ่างตาไก่  อาการแบบนี้มือน้ำส่วนใหญ่จะถ่างตาโดยใช้ด้ายกับเข็ม

โดนตีตาปิดนั้นลักษณะ โดยทั่วไปจะถูกตีจนหนังตา ปิดจนไม่สามารถลืมตาได้ อาการแบบนี้มือน้ำส่วนใหญ่ จะถ่างตาโดยใช้ด้ายกับเข็ม ใช้เข็มแทงเข้าที่ขอบตา แล้วร้อยเชือกผูกเข้าไปมัด หนังตาเข้าที่ขอบตา แค่นี้ไก่ก็สามารถมองเห็นคู่ต่อสู้ได้ แต่ถ้ากรณีที่ไก่ ถูกตีเส้นตาจนเยื่อตา (สีขาว) มาปิดจะทำแบบ กรณีแรกไม่ได้เด็ดขาด การถ่างตาที่ถูกตีลักษณะนี้ ต้องใช้เข็มเบอร์เล็กที่สุด ห้ามใช้ปลายเข็มแทงอย่างเด็ดขาด การทำต้องใช้ก้นเข็มแทงโดยใช้หัวนิ้วโป้งกดที่หัวตาไก่

พยายามจับปลิ้นเยื่อตา ออกมาให้ได้ เมื่อเยื่อตาออกจากตาแล้วก็ใช้ก้นเข็มที่ร้อยด้าย เอาไว้แล้วแทงเข้าไปที่เยื่อตาเมื่อแทงทะลุแล้ว ก็กลับมาใช้ปลายเข็มแทงเข้าที่ หนังตาของไก่แล้วก็ผูกเข้าด้วยกัน การที่ต้องใช้ก้นเข็มแทงเข้าไปแทนนั้น เพราะไม่มีความคม ถ้าใช้ปลายเข็มแทงเลือดจากเยื่อตาจะออก การทำแบบนี้ได้นั้นมือน้ำ ต้องมีความชำนาญอย่างมากและคนที่ช่วยจับไก่ ต้องไม่ให้ไก่ดิ้นเป็นอันขาด เมื่อไก่โดนตีจนตาปิด ตาที่ปิดจะต้องทำการสอยเปลือกตา

ต้องดูก่อนว่าตาปิดขนาดไหน การสอยหนังตาต้องใช้เข็มเบอร์ 10 ด้ายเบอร์ 30 การแทงเข็มต้องไม่ควรเลย ร่องเปลือกตา การแทงเข็มตามร่องเปลือกตาไก่ ที่อันตรายที่สุด คือ หัวตา เพราะบริเวณหัวตา เป็นบ่อเลือดถ้าเราแทงเข็มพลาดเลือดจะไหลไม่หยุดช้ำเข็มแทงเข้าที่ขอบตาแล้วร้อยเชือกผูกเข้าไปมัดหนังตาเข้าที่ขอบตา  แค่นี้ไก่ก็มองเห็นคู่ต่อสู้ได้  แต่ถ้ากรณีที่ไก่ถูกตีเส้นตาจนเยื่อตา (สีขาว) มาปิดจะทำแบบกรณีแรกไม่ได้เด็ดขาด

การถ่างตาที่ถูกตี โดยการลักษณะนี้ ต้องใช้เข็มเบอร์เล็ก ที่สุดห้ามใช้ปลายเข็มแทงอย่างเด็ดขาด  การทำต้องใช้ก้นเข็มแทง โดยใช้หัวนิ้วโป่งกดที่หัวตาไก่ พยายามจับปลิ้นเยื่อตา ออกมาให้ได้  เมื่อเยื่อตาออกจากตาแล้ว  ก็ใช้ก้น เข็มที่ร้อยด้ายเอาไว้แล้ว แทงเข้าไปที่เยื่อตา  เมื่อแทงทะลุแล้ว  ก็กลับมาใช้เข็มแทงเข้า ที่หนังตาของไก่ แล้วก็ผูกเข้าด้วยกันที่ ต้องใช้ก้นเข็มแทงเข้าไป แทนนั้นเพราะไม่มีความคม

ถ้าใช้ปลายเข็มแทงเลือดจากเยื่อตาจะออก  การทำแบบนี้ได้นั้นมือน้ำ ต้องมีความชำนาญอย่างมากและคนที่ช่วยจับไก่ ต้องไม่ให้ดิ้นเป็นอันขาดคำว่ามือน้ำ คือ คนที่ให้น้ำไก่และต้องแก้ไขสถานการณ์ ยามคับขัน จะต้องมีประสบการณ์พอสมควร หรือ อย่างมาก เพื่อจะทำให้ไก่ของตนเอง กลับมาเป็นต่อ หรือชนะก็ขึ้นอยู่กับมือน้ำ ฉะนั้นคนเลี้ยงไก่ทุกคนย่อมรู้ฝีมือไก่ แต่ไม่รู้จิตใจไก่ แพ้ชนะมีโอกาสเท่าๆกัน เทคนิคต่างๆมีอะไรบ้าง

ช่องทางติดตาม

เว็บไซต์ : Kaichon888.co

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : ข่าวสารไก่ชน

ช่อง tiktok : c.ockfight888

Twitter : ไก่ชนเงินล้าน

Line Official : @cockfight888

 

@cockfight888
LINE : @cockfight888