เข้าสู่ระบบ

Terms and Conditions

Terms and Conditions กฎข้อบังคับ และ เงื่อนไขต่างๆ ของเว็บไซต์ kaichon888.co

 

กฎข้อบังคับ และ เงื่อนไขต่างๆ

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์ kaichon888.co รวมถึงข้อจำกัดความรับผิดชอบ เป็นข้อกำหนดที่ผู้ใช้บริการ ต้องพึงปฏิบัติตาม​ ดังนี้

  1. กฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ ภายในเว็บ : เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อแก้ไขข้อตกลงนี้ ระหว่างผู้ใช้บริการและทางเว็บไซต์ของเรา ได้ตลอดเวลา
  2. การยอมรับข้อบังคับ : ผู้ใช้บริการต้องทำความเข้าใจและอ่านรายละเอียดอย่างรอบคอบ และยอมรับข้อกำหนดการใช้งานก่อนเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้งานที่ตกลงกันไว้
  3. กฎข้อบังคับ และการเข้าถึงเว็บไซต์ : การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากเราทราบว่าท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์จากท่าน
  4. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของบัญชีจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีเว็บไซต์ หากทางเว็บตรวจสอบแล้วพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดในบัญชีนั้นเอง
  5. ข้อบังคับในการยกเลิกระบบสมาชิก : ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยุติ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการละเมิดกฎข้อบังคับและเงื่อนไขของทางเว็บตามดุลยพินิจของเรา โดยมีผลทันทีและไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบ และเราจะไม่รับผิดต่อผลที่ตามมา ของการกระทำดังกล่าว
  6. ทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บ kaichon888.co ถือเป็นทรัพยากรส่วนบุคคลของเว็บ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทางเว็บ
  7. การละเมิดการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายในเว็บไซต์ : ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับใช้ของเว็บ หากผู้ใช้บริการกระทำการละเมิดสิทธิ์ภายในเว็บ เราจะขอดำเนินการตามความผิดของกฎหมาย
  8. การบริการลูกค้า : หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาใดๆ หรือต้องการติดต่อเราด้วยเหตุผลอื่นใด สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

 

 

@cockfight888
LINE : @cockfight888