เข้าสู่ระบบ

ตำนานไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตำนานไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตำนานไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตำนานไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้ จึงชนชนะ จนได้รับสมญานามว่า “เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง

ตำนานไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไก่เป็นสัตว์ที่ผูกพันกับสังคมไทยทุกชนชั้นยิ่งเฉพาะไก่ชน เรียกว่าได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเฉกเช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็มีเรื่องราวยอดไก่ชนที่ได้รับการกล่าวขานในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนำไก่เหลืองหางขาวจากเมืองพิษณุโลกขึ้นสังเวียนชนกับไก่พระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดี จนคว้าชัยชนะและได้รับสมญานามว่าเหลือหางขาวไก่เจ้าเลี้ยง

เหลืองหางขาว มีถิ่นกำเนิดที่ จ.พิษณุโลก ถือเป็นของดีของจังหวัดและเป็นสมบัติของชาติไทย ได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาไก่สายพันธุ์นี้เพื่อให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และลักษณะประจำพันธุ์ที่แน่นอน สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานพันธุ์ขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542 ดังต่อไปนี้ สายพันธุ์เหลืองหางขาว เพศผู้มีน้ำหนักตั้งแต่ 3 กก. ขึ้นไป สูงตั้งแต่ 60 ซม. วัดจากใต้ปากล่างตั้งฉากถึงพื้นที่ยืนส่วนเพศเมียมีน้ำหนักตั้งแต่ 2 กก. ขึ้นไปสูงตั้งแต่ 45 ซม. ขึ้นไป ตามตำนานกล่าวว่า เหลืองหางขาวจัดเป็นไก่มีสกุลและชั้นเชิงด้านฝีมือ นำมาซึ่งคำกล่าว “ไก่เหลืองหางขาวกินเหล้าเชื่อ” หมายถึง เมื่อนำไก่สีนี้ไปตี ให้เชื่อมั่นได้ว่าจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอน

ลักษณะเด่นตามตำรา

• อกชัน ยืนยืดอกหรือเชิดอก ทำให้ด้านท้ายของตัวลาดลงต่ำแสดงถึงความเป็นไก่นักสู้

• หวั้นชิด ช่วงหางอยู่ชิด หรือติดกับบั้นท้ายตรงบริเวณเชิงกราน ทำให้ช่องว่างระหว่างบั้นท้ายกับเชิงกรานแคบแสดงถึงความอึดและอดทน

• หงอนบิด หงอนไม่ตรง บิดเอียงไปด้านข้างเล็กน้อยแต่ไม่พับเอียงมากเกินไป

• ปากร่อง บริเวณจะงอยปากต้องเป็นร่องลึกทั้งสองข้างออกจากรูจมูก แสดงถึงความเข้มแข็ง ไม่หลุดหักง่าย

• พัดเจ็ด พบบริเวณขน เรียกว่า ขนพัด มีข้างละ 7 เส้น

• ปีกสิบเอ็ด ขนปีกท่อนนอกมีข้างละ 11 เส้น ช่วยในการบินได้ดี

• เกล็ดยี่สิบสอง เกล็ดที่นิ้วกลางนับรวมกันได้ 22 เกล็ด จัดเป็นไก่มีสกุล ตีเจ็บ ตีหนักและรุนแรงมาก

• สี สร้อยเหลือง ทั้งสร้อยคอ สร้อยปีก และสร้อยหลัง ลักษณะสร้อยประบ่า ระย้าประก้น หางยาวเหมือนฟ่อนข้าวกะลวย หางสีขาวยาวโค้งไปด้านหลัง ปลายห้อยตกลงมาสวยงาม หน้าแหลมยาว สร้อยหน้านกยูง และนี่ก็เป็นเรื่องราวในตำนานไก่ชนพระนเรศวรที่นำมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ นับว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในอดีต และปัจจุบัน

ความเป็นมา : ไก่ชนนเรศวร เป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดาร เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า ทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้ จึงชนชนะ จนได้รับสมญานามว่า “เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง” สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้ศึกษาค้นคว้า และทำการส่งเสริมเผยแพร่ โดยจัดประกวดครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ในนามของ “ไก่ชนนเรศวร” และปี 2534 ได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ไก่ชนนเรศวรขึ้นที่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จนถึงปี 2542 ได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนนเรศวร ขึ้นทุกอำเภอ รวม 12 กลุ่มเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่ เป็นสมบัติคู่ชาติตลอดไป

ตำนานไก่ชนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แหล่งกำเนิด

ไก่ชนนเรศวร เป็นไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาว และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปแล้วว่า มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันเป็นสัตว์อัตลักษณ์ ของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นสมบัติของชาติไทย ที่ได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ ไก่ชนนเรศวร เป็นไปในทิศทางเดียวกันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และลักษณะประจำพันธุ์ที่แน่นอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานพันธุ์ไก่ชนนเรศวรขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542

ไก่ชนนเรศวร  มีลักษณะประจำพันธุ์ทั่วไปเช่นเดียวกับ ไก่เหลืองหางขาว เพศผู้ มีน้ำหนักตั้งแต่ 3 กิโลกรัมขึ้นไปสูงตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป (วัดจากใต้ปากล่างตั้งฉากถึงพื้นที่ยืน) เพศเมีย มีน้ำหนักตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป สูงตั้งแต่ 45 เซนติเมตรขึ้นไป

ไก่ชนนเรศวรเพศผู้หรือพ่อพันธุ์
– ลักษณะพระเจ้าห้าพระองค์ คือ มีหย่อมกระ (มีสีขาวแซม) 5 แห่ง ที่หัว(บริเวณท้ายเสนียด) หัวปีกทั้งสองข้างและข้อขาทั้งสองข้าง โบราณถือว่ามีเทพรักษาถึง 5 พระองค์ จึงถือเป็นไก่สกุลสูง หรือ “พระยาไก่”
– สร้อยคอ สร้อยหลัง สร้อยปีก มีสีเหลืองทองอร่าม เรียกว่า “เหลืองประภัสสร”
– มีสร้อยใต้ปีก(ข้างลำตัว) เรียก “สร้อยสังวาลย์” สีเดียวกับสร้อยคอและสร้อยหลัง
– มีขนใต้โคนหางขลิบเหลือง เหนือทวารหนัก ประสานกันแหลมขึ้นไปที่โคนหางคล้ายดอกบัว เรียก “บัวคว่ำ – บัวหงาย”
– ก้านขนสร้อยและหางกะลวย มีสีขาวปลอด
– ขนหู มีสามสี ได้แก่ สีเหลือง สีขาว และสีดำ
– ฝาปิดจมูก มีสีขาว
– เกล็ดสำคัญ ซึ่งเป็นเกล็ดพิฆาต เช่น เสือซ่อนเล็บ เหน็บใน ไชบาดาล ผลาญศัตรู เป็นต้น

ไก่ชนนเรศวร เพศเมีย หรือ แม่พันธุ์
– ลักษณะทั่วไปตามสายพันธุ์เหลืองหางขาว ลักษณะเด่นประจำพันธุ์ใกล้เคียงกับเพศผู้ หรือ พ่อพันธุ์ คือ ขนพื้นตัวมีสีดำตลอด มีจุดหย่อมกระขาว 5 จุด ลักษณะพระเจ้าห้าพระองค์ ที่หัว หัวปีกทั้งสอง และข้อขาทั้งสอง ปาก ตา แข้ง และ เล็บสีขาวอมเหลืองแบบงาช้าง ปากมีร่องน้ำทั้งสองข้าง ปีกในดำ ปีกนอกและปีกไชแซมขาว บางตัวจะปรากฏสร้อยคอสีเหลืองสดใส หรือมีเดือยเช่นเพศผู้

ติดตามข่าวสารไก่ชนได้ที่ Kaichon888.co หรือไลน์แอด @cockfight888

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888