เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่เชิงเมืองตราด

ไก่เชิงเมืองตราด

ไก่เชิงเมืองตราด สัตว์เศรษฐกิจ ไก่เชิงเมืองตราด สัตว์เศรษฐกิจส่งออกขายดีในตลาดจีน ไก่เชิงท่าพริกเป็นไก่ชนพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราดอย่างยาวนาน ไก่เชิงท่าพริก เป็นไก่ชนพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราดอย่างยาวนาน ลักษณะเด่นของไก่เชิงท่าพริกคือ มีลีลาชั้นเชิงดี ตีเจ็บ เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเซียนไก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจึงมุ่งอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองตราดให้เป็นที่นิยมในวงกว้างทั้งในประเทศและส่งออก เพื่อส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนระดับราญหญ้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น คุณพรชุัย แนวพนา เกษตรกรผู้อนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เล่าว่าตนเองมีอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และเลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองประมาณ 300 ตัว โดยนิสัยชอบเลี้ยงไก่มาก เลี้ยงตั้งแต่อายุ12ปี รวม 20ปี เต็มไก่ชนที่คัดจะส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลาง เมื่อ 3ปีเริ่มทำการตลาดออนไลน์ ใช้ชื่อเฟซบุ๊ก เพชรพรชัยตราด เมื่อขายทางออนไลน์มีรายได้เพิ่มขึ้น 80-100% เช่นจากที่เคยขายให้พ่อค้าคนกลางตัวละ 1,000-1,500 บาท จะขายได้ราคาเพิ่มตัวละ2,000-2,500 บาทปกติจะมีคลิปประลองเชิงสั้นๆ 2-3 คลิป โพสต์ไว้ให้ลูกค้าดูอยู๋แล้ว เมื่อลูกค้าสนใจจะแชตมา สั่งซื้อและนัดหมายส่งไก่ให้ลูกค้าจะมีรถบริการขนส่งไก่โดยเฉพาะไปส่งถึงบ้าน ส่วนใหญ่ไก่เชิงดีๆอายุ 3-4 ปีจะเก็บไว้ทำพ่อพันธุ์จะไม่ขาย งานไทยไฟท์ไก่ชน บ๊อกชิ่ง นำไก่อายุ 3ปี มาตีชนะ แต่จะไม่ขายเลี้ยงไว้ทำพ่อพันธุ์ ไก่เชิงท่าพริก ถูกใจตลาดจีน […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888