เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่อัปมงคล

ไก่อัปมงคล

ไก่อัปมงคลแปลว่า ปราศจากมงคล ไก่อัปมงคล คำว่าอัปมงคลแปลว่าปราศจากมงคล จากความหมายในคำแปลไม่ดีเอาเสียเลยแล้ว ไก่อัปมงคล ครั้งก่อนเราเคยพูดถึงเรื่อง ไก่ดีมีมงคล 6 ชนิด คือ พระเจ้าห้าพระอวค์ ไก่้บญจรงค์ ไก่พญาหงส์ ไก่ทรงไตรภพ ไก่จบกระบวนยุทธ์ ไก่พูดภาษาไก่ 6 ประเภทนี้ถ้าใครเลี้ยงไว้จะเป็นสิริมงคลแก่บ้านและเจ้าของจะนำโชคลาภมาสู่เจ้าของไก่ จึงควรเลี้ยงไว้ ยังมีไก่ประเภทหนึ่ง มันมีคุณสมบัติตรงกันข้ามกับไก่มงคล คืออัปมงคล ไก่พวกนี้้ถ้านำมาเลี้ยงไว้ ก็จะเกิดอาเพศ เกิดภัย แก่บ้านและผู้เลี้ยง คน  โบราณเป็นนักสังเกตจดจำ และพบเห็นมาจึงนำมาสั่งสอนลูกหลานไว้ไม่ให้เลี้ยงและไม่ให้เข้าไปแตะต้องจะเป็นอัปมงคล พูดถึงคำว่าอัปมงคลหรืออปมงคลในพจนานุกรมไทยแปลว่าปราศจากมงคลจากความหมายในคำแปลไม่ดีเอาเสียเลยแล้ว ไก่อย่างไหนเล่าที่เป็นไปอัปมงคลวันนี้เราจะขอเอาไก่ที่คนโบราณสอนไว้มาเล่าให้ฟังมีทั้งหมด 13 ชนิด 1.ไก่มีกลิ่นตังเหม็นเหมือน  เหม็นเหมือนซากศพ เหม็นสาบ เหม็นสาง เหม็นเหมือนส้วมเยี่ยว เหม็นตุ จะอาบ จะล้างเท่าไรก็ไม่หายเหม็นกลิ่นเหล่านี้โบราณถือว่าเป็นอัปมงคลจะทำให้ผู้แตะต้องผู้เลี้ยงอับโชคเป็นเสนียดจัญไร ทำลายชื่อเสียงบ้านช่องรวมถึงวงค์ตระกูลไม่ควรนำมาเลี้ยงเป็นอันขาดถ้ามีอยู่ให้นำไปปล่อยวัดปล่อยป่าถ้าใครกอนไก่เหล่านี้อาจเกิดโรคภัยถึงชีวิต 2.ไก่ตัวเมียขันยามในตอนกลางคืนแบบบตัวผู้  ทั้งนี้ไม่รวมไก่ตัวเมียที่ขันสอนลูก ไก่ตัวเมียขันยาม ถือว่าเป็นอาเพศจะเกิดล้างร้ายแก่บ้านและเจ้าของไม่ควรเอามาเลี้ยงไว้ควรเอาไปปล่อยวัด 3.ไก่ตัวผู้ขับโหยหวนแบบโขมด  โขมดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ตามท้องทุ่งนามองเห็นเป็นไฟลอยไปลอยมามาโบราณเรียกว่าผีโขมดร้องโหยหวนก็คงร้องแบบครวญน่ากลัวตามปกติไก่ตัวผู้จะขันแบบเสียงกระชั้นกระชากหรือหรือขันแบบก้องกันวาน แต่ขันเสียงโหยหวนน่าขนลุก ถือ ว่าไม่ดีเป้นอัปมงคลแก่บ้านและเจ้าของไม่ควรเลี้ยงหรือมีอยู่ก็ให้นำไปปล่อยวัดจะได้หมดเสนียดจัญไร 4.ไก่ปากเหม็นเหมือนขี้  หรืออุจจาระทั้งนี้หมายถึงธรรมชาติไม่ได้ไปกินมาไก่ปากเหม็นขี้จะทำให้เจ้าของพูดจาไม่เข้าหูคนพูดแล้วมักมีเรื่องปากเป็นพิษเจรากับใครก็ไม่บังเกิดผลดีเป็นที่น่ารังเกียจของคนทั้วไปๆไม่ควรเลี้ยงถ้ามีควรปล่อยวัด 5.ไก่แข้งมีเกล็ดต้องห้าม  […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888