เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่สายพันธุ์ผสมพม่าไต้หวัน

ไก่สายพันธุ์ผสมพม่าไต้หวัน

ไก่สายพันธุ์ผสมพม่าไต้หวัน เป็นไก่พันธุ์ผสม ไก่สายพันธุ์ผสมพม่าไต้หวัน หรือไก่เยียร์ สายพันธุ์เดิมนั้นเป็น ไก่ไซ่ง่อน เป็นไก่ชนที่มีความดังอยู่ในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ตามตำรับได้กล่าวไว้ว่า ประวัติไก่ชนพม่าประวัติไก่ชนพม่า มีความน่าสนใจและเหมาะ สำหรับเซียนไก่ชนทั้งหลาย ที่ควรที่จะศึกษาไว้ เพื่อให้ทราบถึงที่มาที่ไป และจุดเด่นจุดด้อยของ ไก่ชนพม่า เพราะจะมีประโยชน์เวลานำไก่ชนของไทยไปเป็นคู่ต่อสู้ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ไก่ชนก็เช่นกันพูดถึง ประวัติไก่ชนพม่า ชื่อก็บอกได้ชัดเจนถึง “ถิ่นกำเนิด” ว่ามาจาก “ประเทศพม่า” เพื่อนบ้านของเรานี่เอง ไก่ชนสายพันธุ์ ดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยโดยการกระจายตัวทางทางภาคเหนือ และรวมถึงในจังหวัดต่างๆ ของไทย ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า เป็นการผสมพันธุ์ระหว่าง 2 สายพันธุ์ อันได้แก่ สายพันธุ์พม่า “ป่าก๋อย” + สายพันธุ์ไต้หวัน “เยียร์” ตามตำราโบราณได้ บอกไว้ว่าไก่เยียร์ คือไก่ที่มีนิสัยขี้กลัวเมื่ออายุน้อย โดยระหว่างในช่วงอายุ 2-10 เดือนแรก ไก่จะมีลักษณะที่ค่อนข้างเงียบๆ เก็บเนื้อเก็บตัว เป็นลักษณะนิสัยปกติทั่วไป เป็นไก่ลูกผสมที่มีกระดูกแข็งแรง ตัวใหญ่ขึ้น ตีเจ็บ จุดเด่นของการผสมสองสายพันธุ์นี้คือจะได้ไก่ชนที่เป็นไก่ดื้อแข้ง และตีฝังแข้ง แข้งต่อแข้ง […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888