เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่นิยม

ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่นิยม

ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่นิยม ไก่สายพันธุ์ต่างๆ ที่นิยม นอกจากสายพันธุ์ไก่ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็ยังมีสายพันธุ์อื่นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นอกจากสายพันธุ์ไก่ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ก็ยังมีสายพันธุ์อื่นที่นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน บ้างก็ดัดแปลงสายพันธุ์มาจากไก่นำเข้า บ้างก็เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้ไก่ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เลี้ยงง่ายโตง่าย และใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ไก่โรดไทย จุดเริ่มต้นของไก่สายพันธุ์นี้อยู่ที่การนำเข้าไก่โรดไอส์แลนด์เรดของกรมปศุสัตว์ แล้วนำมาปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากเดิม เป็นไก่ที่มีลำตัวป้อมสั้น ขนเป็นสีน้ำตาลอ่อนไล่เฉดสีกันทั่วทั้งตัว หงอนจักรสีแดง ส่วนปากและช่วงขาเป็นสีเหลือง สามารถให้ไข่ไก่ได้ประมาณปีละ 240 ฟอง ไข่ที่ได้มีเปลือกสีน้ำตาลและมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ ไก่เบตง แม้จะไม่เคยเลี้ยงไก่และไม่ได้สนใจการเพาะเลี้ยงไก่มาก่อน ก็น่าจะคุ้นชื่อไก่สายพันธุ์ยอดนิยมชนิดนี้อยู่บ้าง เป็นไก่ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ประเทศจีนแล้วเข้ามาในบ้านเราพร้อมกับผู้อพยพรุ่นแรกๆ ต่อมาจึงมีการกลายพันธุ์และพัฒนาต่อโดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา กลายเป็นไก่เลี้ยงง่ายที่สร้างรายได้ไม่น้อย ลักษณะไก่จะมีลำตัวขนาดกลาง ขนสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาล หงอนจักร ปากและขาเป็นสีเหลือง ผลิตไข่ได้ปีละ 143 ฟองโดยประมาณ ไก่กระดูกดำ เอกลักษณ์ของไก่ชนิดนี้ก็คือมีสีดำขลับตลอดทั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นส่วนหัว ลำตัว ส่วนหาง หรือแม้แต่กระดูกก็เป็นสีดำเช่นกัน ไก่กระดูกดำเป็นไก่พื้นเมืองทางภาคเหนือ เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน นอกจากเป็นไก่ที่มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงแล้ว ก็ยังมีอิทธิพลเกี่ยวกับความเชื่ออีกด้วย ปัจจุบันมีการทดสอบเพาะเลี้ยงอยุ่ 3 แห่ง คือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า สถานีเกษตรหลวงปางดะ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ไก่สีหมอก ไก่ชนิดนี้เป็นการต่อยอดจากไก่กระดูกดำ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888