เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่พื้นเมืองลูกผสมพม่า

ไก่พื้นเมืองลูกผสมพม่า

ไก่พื้นเมืองลูกผสมพม่า ไก่พื้นเมืองลูกผสมพม่า การตีไก่เป็นการละเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตามประเพณีของไทยมาแต่โบราณ “ไก่ชน” ที่นำมาลงสนาม ฟาดแข้ง แทงเดือย ที่อยู่ในความสนใจจากสิงห์สนามขณะนี้คือ ไก่พม่าผสมพื้นเมือง ตีไก่เป็นการละเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตามประเพณี หรือนักขัตฤกษ์ของไทยแต่โบราณและยังคงได้รับความนิยมมาจนกระทั่งปัจจุบันไก่ที่นำมาลงสนาม ฟาดแข้ง แทงเดือย ที่อยู่ในความสนใจจากสิงห์สนามเวลานี้ก็คือไก่พม่าผสมพื้นเมือง ไก่พม่ามีลักษณะเด่นคือหน้าเล็กแหลม ปากเป็นแนวเส้นตรง ปลายงุ้มเล็กน้อย หงอนมักเป็นหงอนแจ้แบบหงอนงูหงอนชี้ฟ้า หรือหงอนนาคราชตาโปนขนาดเล็ก กระดูกบาง สนับปีกหนา ยาว แข้งเล็ก และมักแข้งอิ่มบ่งบอกว่าเป็นไก่ตีไวตีแม่น เดือยส่ง ตุ้มหูมักขาว ส่วนชั้นเชิงจะเป็นไก่ปาก ตีน เดือยไว ไม่ค่อยปะทะกับคู่ต่อสู้แต่จะคอยจังหวะทีเผลอลักษณะเด่นๆ นี้เองมันจึงถูกนำมาปรับปรุงสายพันธุ์กับไก่พื้นบ้านของไทยเราและกลายเป็นสินค้าปศุสัตว์ส่งออกไปยังอำเภอพนมมาลัย จ.ปันเตีย-เมียนเจย และจ.พระตะบอง ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางรับซื้อในประเทศกัมพูชา นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว บอกกับหลายชีวิตว่าจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายจุด ส่งผลให้การค้าชายแดนดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ทั้งโค กระบือ สุกร รวมทั้งไก่ชนและเพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดได้ง่าย โดยเฉพาะช่วงที่ลมหนาวมาเยือนจึงพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมืองทุกตำบลตำบลละ 1 ฟาร์มสาธิต นายไชโย ขนบบวรกุล อบจ.สระแก้ว เขตอำเภออรัญประเทศ หนึ่งในฟาร์มสาธิตที่บ้านผ่านศึก ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ เล่าให้ทีมงานฟังว่าไก่พันทางก็คือไก่ที่ผสมไก่แจ้ ไก่อู ไก่ป่า […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888