เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่พื้นบ้านหรือไก่ชนพัฒนาสายพันธุ์มาจากไก่ป่า

ไก่พื้นบ้านหรือไก่ชนพัฒนาสายพันธุ์มาจากไก่ป่า

ไก่พื้นบ้านหรือไก่ชนพัฒนาสายพันธุ์มาจากไก่ป่า อาจมีการแบ่งเป็นประเภททั่วไปได้  ไก่พื้นบ้านหรือไก่ชนพัฒนาสายพันธุ์มาจากไก่ป่า เป็นสัตว์เลี้ยงที่ผูกพันกับสังคมทุกชนชั้นมาแต่โบราณ โดยธรรมชาติแล้วไก่ป่าจะมีนิสัยหวงถิ่นหรือพื้นที่อันเป็นเขตแดนของตนโดยเฉพาะไก่ป่าตุ้มหูแดงนั้นหลายตำราบอกว่าจะหวงถิ่นมากเป็นพิเศษมักจะขับไล่ไก่ตัวอื่นที่ลุกลำอาณาเขตเสมอต่อมาเมื่อคน ยุคโบราณเห็นถึงข้อดีความเก่งความเป็นนักต่อสู้เลยจับไก่ป่ามาเลี้ยงและในยามว่างงานก็นำไก่มาตีกัน (ซึ่งต่อมาเรียกว่า“การชนไก่”) ไก่ตัวไหนดีตัวไหนเก่งชาวบ้านก็เก็บไวทำพ่อแม่พันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆจนลูกหลานไก่ป่าคุ้นเคยกับผู้คน จากไก่ป่ากลายเป็นไก่บ้าน หรือไก่พื้นบ้าน เหล่ากอหรือเผ่าพันธุ์ไหนเก่งก็เรียกว่า “พันธุ์ไก่ชน” ”การชนไก่ถือว่าเป็นการละเล่น ขณะพักผ่อนยามว่างงาน เป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งของบรรพบุรุษสืบมาจนถึงทุกวันนี้อุบลราชธานีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น ได้ก่อนพื้นที่อื่นประเทศไทยเพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศปัจจุบันเป็น ที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออกและมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม ที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคขอมโบราณที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทย ถิ่นอีสานปัจจุบันเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจอุบลราชธานียังอุดมไปด้วยทรัพยากร ธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าไม้สัตว์ป่าพืชพรรณนานาชนิด แหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ง และภูมิทัศน์ที่งดงาม แปลกตาโดดเด่นสภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นป่าไม้โปร่งและทุ่งกว้างีพื้นที่กว้างขวาง และขนาดใหญ่จึงเหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์ทางจังหวัดจึงพยายามส่งเสริมให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่ โค กระบือ เป็ด ไก่ ซึ่งมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะโค และกระบือพันธุ์พื้นเมือง โดยโคมีการเลี้ยงมากที่อำเภอเมืองส่วนกระบือเลี้ยงมากในอำเภอเดชอุดม การเลี้ยงไก่โดยเฉพาะไก่ชนมีมากที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีการเลี้ยงไม่ค่อยใช้หลักวิชาการมากแต่เป็นการเลี้ยงโดยสืบทอดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจังหวัดอุบลราชธานี การบำรุงไก่ชนให้แข็งแรง และทรงพลัง มีหลากหลายวิธีแล้วแต่วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น แต่มีอยู่สูตรหนึ่งที่หาได้ง่าย และได้ผลดี  เป็นสูตรของคุณอนันต์ สุขสุด ผู้เลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพหลัก ได้แนะนำให้ป้อนปลาช่อนย่างไก่ชนวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2-3 ช้อนชา หรือ ให้ไก่ชนกินไข่แดงจากไข่นกกระทาวันละ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888