เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่ป่าดั้งเดิมมีอยู่ 4 ประเภท

ไก่ป่าดั้งเดิมมีอยู่ 4 ประเภท

ไก่ป่าดั้งเดิมมีอยู่ 4 ประเภท ไก่ป่าดั้งเดิมมีอยู่ 4 ประเภท คือ ไก่ป่าไทย,ไก่ป่าลังกา,ไก่ป่าอินเดีย,ไก่ป่าชวา จาก ไก่ป่า ได้พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งกลายเป็น ไก่อู 1. ไก่ป่าไทย หรือ Red Jungle fowl ตัวผู้มีลักษณะที่สำคัญ คือ หน้าอกและใต้ท้องมีสีดำ ตัวเมียหน้าอกสีน้ำตาลแกมแดง บนหลังมีลายเลือนๆไม่ชัดเจน พบในเอเซีย เช่น อินเดีย พม่า ไทย อินโดนีเซีย สำหรับ ไก่ป่าไทย ในประเทศไทยแยกออกเป็นชนิดย่อยอีก 2 ชนิด คือ ไก่ป่าตุ้มหูขาวหรือไก่ป่าอีสาน  ไก่ป่าตุ้มหูแดงหรือไก่ป่าพันธุ์พม่า 2. ไก่ป่าลังกา หรือ La Fayette’s Jungle fowl ตัวผู้มีสีแดงแทบจะทั้งตัว หน้าอกและใต้ท้องก็เป็นสีแดง ผิดกับไก่ป่าไทยซึ่งหน้าอกและใต้ท้องมีสีดำ ปลายปีกและหางสีดำแกมม่วง ตุ้มหูขาว ตัวเมียหน้าอกเป็นลายเลือนๆสีน้ำตาล ปลายปีกและหางมีลายขวาง มีเฉพาะในเกาะลังกา 3. ไก่ป่าอินเดีย หรือ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888