เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่บ้านเมืองเพรียว

ไก่บ้านเมืองเพรียว

ไก่บ้านเมืองเพรียวสระบุรีไก่เนื้อก็ได้ไก่ชนก็ดี ไก่บ้านเมืองเพรียว เป็นไก่พื้นเมืองดั้งเดิมของชาวบ้านต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรีที่เลี้ยงกันไว้ตามบ้านเรือนแบบปล่อยตามธรรมชาติ ไก่บ้านเมืองเพรียว เป็นไก่พื้นเมืองดั้งเดิมของชาวบ้านต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรีที่เลี้ยงกันไว้ตามบ้านเรือนแบบปล่อยตามธรรมชาติ ต่างคนต่างเลี้ยงไม่มีรูปแบบแการเลี้ยงชัดเจนจนเมื่อเกิดการร่วมกลุ่มกันของสมาชิกในชื่อเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านเขาขี้เหล็ก และจัดตั้งฟาร์มต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกและนำกลับไปพัฒนาไก่ของตนเอง จึงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จากทางกรมปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองชนิดนี้สมาชิกกลุ่มจะรวมกันผลิต ผสมอาหารเองจากวัตถุดิบในท้องถิ่นปลอดจากสารเคมีทุกอย่างและแจกจ่ายให้สมาชิกนำกลับไปใช้ มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการวางแผนการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด คุณสมบัติ ขุนทอง รองปารธานกลุ่ม กล่าวว่าเหตุผลสำคัญของการรวมกลุ่มเพื่องต้องการให้ชาวบ้านที่เลี้ยงไก่ในแต่ละครัวเรือนมีเอกภาพที่ชัดเจน ไม่ต้องการให้เลี้ยงกันเองโดยขาดระบบจนควบคุมไม่ได้ ทั้งในเรื่องโรคระบาดหรือการกำหนดราคาขาย อย่างไรก็ตาม ลักษณะการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของชาวบ้านกลุ่มนี้ไม่ได้เน้นเชิงการค้ามากนัก ดังนั้นในแต่ละครัวเรือนจึงมีจำนวนไก่ที่เลี้ยงรายละ 30-50 ตัวไปจนถึงจำนวนกว่า 100 ตัว แต่หากรรมจำนวนไก่ทั้งหมดในกลุ่มอาจได้จำนวนนับพันตัว ทั้งนี้ ในแต่ละครัวเรือนมักเน้นเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ไว้เป็นหลัก แล้วค่อยๆ ขยายพันธุ์ด้วยการให้แม่ไก่ฟักเองตามธรรมชาติ โดยแม่พันธุ์ที่อายุมากแล้วเริ่มให้ลูกไม่แข็งแรงจะขายปล่อยขายเป็นไก่เนื้อ รูปแบบการเลี้ยงไก่ของชาวบ้านจะทำเป็นโรงเรือนแบบเล้ากับล้อมเป็นคอกไว้ ซึ่งมีขนาดแจ่ละครัวเรือนต่างกันขึ้นอยู่พื้นที่ ทั้งนี้ การล้อมคอกเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ออกไปหาอาหารกินไกล สำหรับไก่ที่ออกไข่แล้วแม่ไก่จะฟักไข่เองตามธรรมชาติ โดยวัคซีนจะเริ่มให้ครั้งแรกเมื่อลูกไก่อายุได้ 3 วันแล้วไม่ควรให้เกิน 7 วัน หลังจากได้ลูกเจี๊ยบแล้วจะนำมาคัดความสมบูรณ์แล้วแยกออกมาเป็นพ่อ-แม่พันธุ์แล้วจะเริ่มคัดเมื่อลูกเจี๊ยบอายุสัก 1-2 สัปดาห์เพื่อเลี้ยงไว้ต่างหาก ทั้งนั้ จะมีการกำหนดว่าพ่อพันธุ์แล้ว 1ตัว ต่อตัวเมีย 5ตัว หรือตัวผู้ 2ตัว ต่อตัวเมีย […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888