เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่ดีศรีอยุธยา

ไก่ดีศรีอยุธยา

ไก่ดีศรีอยุธยาไก่เหล่าดั้งเดิม ไก่ดีศรีอยุธยา ไก่อยุธยาเหล่าดั้งเดิม เดี๋ยวนี้หาได้ยากมาก เนื่องจากมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ไปมากันมาก เป็นไก่ชนรุ่นใหม่ซึ่งเลี้ยงกันอยู่ทั่วไป ไก่ดีศรีอยุธยา บางไทร  อำเภอท่าเรือก็ มีชื่อไม่น้อย ส่วนพื่้นที่อื่น ๆ มีชาวบ้านเลี้ยงกระจัดกระจายครอบคลุมไปทั่วพื่นที่ของจังหวัด นักเล่นไก่ระดับเชียน จะอยู่แถบบางปะหัน และมหาราชจำนวนมากดังนั้นไก่ชนจากสองอำเภอนี้ จึงมีการพัฒนาสายพันธุ์มากกว่าที่อื่น เพื่อให้เป็นไก่เก่ง และเป็นการเลี้ยงออกชนโดยตรง ไก่อยุธยาที่เป็นเหล่าดั้งเดิมเดี๋ยวนี้หายาก เนื่องจากมีการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ไปมา ไก่ชนรุ่นใหม่ซึ่งเลี้ยงกันอยู่ทั่วไป จะมีระดับความเก่งปานกลางขึ้นไปเพราะสายพันธุ์พื้นเพดั้งเดิมของไก่อยุธยา ไม่ใช่เป็นไก่เชิงเทียบเท่าระดับไก่ตราด และไม่มีเพลงที่ปราดเปรียวว่องไวใส่แบบไม่นับเหมือนไก่ทางภาคเหนือหรือไก่พม่า  ไก่อยุธยามักเป็นไก่ตั้งถนัดใจ และมีลำหนักถ้าตีเข้าเป้าจัง ๆ ไม่มีโอกาสได้เสียทันที เป็นไก่ทรหด อึดและใจสู้ มีโครงสร้างรูปร่างแข็งแกร่ง เนื่องจากเป็นไก่รอยใหญ่ ปานกลางขนาด 3.0 กก.ถึง 3.3 กก. แต่ไม่ใหญ่ 3.5 กก. นักเล่นไก่ชนในพื้นที่นิยมเล่นไก่ขนาดนี้รอยเล็กหรือไก่รอยใหญ่เกิน 3.5 กก. จะเปรียบคู่ได้ยาก  ถ้าเป็นไก่การที่ไก่อยุธยาเป็นที่ต้องการของนักเล่นไก่ชนค่อนข้างสูง ก็เพราะมีจุดเด่นตรงที่ว่างกายแข็งแกร่งจิตใจใช้ได้สู้ไม่ถอยทุกกรณี มีลำหักโค่นเป็นธรรมชาติ และที่เป็นจุดเด่นสำคัญอีกอย่างก็คือผู้เพาะเลี้ยงไก่ชนในพื้นที่อยุธยาแข่งขันกันเรื่องทำไก่ให้เก่งไก่อยุธยาจึงได้รับการพัฒนาฝีมือเพลงที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ   แต่การมุ่งเน้นพัฒนาฝีมืออย่างเดียวโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นการผสมข้ามพันธุ์ข้ามเหล่าก็ทำให่ไก่เหล่าเดิมของอยุธยาจริงๆ ถูกกลืนหายไปเรื่อย ๆ ซึ่งในที่สุดก็อาจเหลือ แต่เพียงชื่อว่าไก่อยุธยาเท่านั้นก็เป็นไปได้ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888