เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่ชนเหลืองหางขาว

ไก่ชนเหลืองหางขาว

ไก่ชนเหลืองหางขาวไก่ชนพระนเรศวรมหาราช ไก่ชนเหลืองหางขาว ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช เป็นไก่ชนตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏอยู่ในพงศาวดาร เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความฉลาดในการต่อสู้ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า พระองค์ทรงนำไก่เหลืองหางขาวไปจากเมืองพิษณุโลก เพื่อนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา เป็นไก่ชนที่มีลักษณะพิเศษมีความฉลาดในการต่อสู้ จึงชนชนะ จนได้รับสมญาว่า “เหลืองหางขาว ไก่เจ้าเลี้ยง” ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ข่าวไก่ชน ได้ศึกษาค้นคว้า และทำการส่งเสริมเผยแพร่ โดยจัดประกวดครั้งแรกขึ้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2533 และในปี 2534 ได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ไก่ชน พระนเรศวรมหาราชขึ้นที่ ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจนถึงปี 2542 ได้จัด ตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่ชนพระนเรศวรมหาราชขึ้นทุกอำเภอ รวม 12 กลุ่มเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่ เป็นสมบัติคู่ชาติตลอดไป ไก่เหลืองหางขาวเพศผู้หรือพ่อพันธุ์ – ขนพื้น  ขนหน้าคอ หน้าอก ใต้ท้อง ใต้ปีก ใต้ก้น และขนน่อง มีสีดำ – สร้อย  ขนสร้อยคอ สร้อยหลัง สร้อยปีก มีสีเหลืองทองรับกัน หรือใกล้เคียงกัน – ปีก  ขนปีกส่วนในสีดำ ส่วนนอกสีขาว ปีกไชมีแซมขาว – หาง  ขนหางพัดสีดำ หางกะลวยคู่กลางซึ่งเป็นหางเอกสีขาวปลอดชัดเจน – ขนหู  ขนปิดหู มีสีเดียวกับสร้อย คือ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888