เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่ชนเพื่อสังคม

ไก่ชนเพื่อสังคม

ไก่ชนเพื่อสังคมธุรกิจไก่ชนทำเพื่อสังคม ได้จริงหรือ ไก่ชนเพื่อสังคม การธุรกิจไก่ชนได้รับความนิยมและเติมโตเป็นดิกเห็ดในช่วงหลายปีมานี้ ทำให้ได้เห็นการทำกิจกรรมและการทำตลาดในรูปแบบต่างๆ ไก่ชนเพื่อสังคม การธุรกิจไก่ชน ได้รับความนิยม และเติมโตเป็นดอกเห็ด ในช่วงหลายปีมานี้ ทำให้ได้เห็นการทำกิจกรรม และการทำตลาด ในรูปแบบต่างๆ มากมาย จนมีคำถามตามมาว่า คนที่ทำเพื่อสังคม กับคนที่มำธุรกิจไก่ชนจะเป็นคนๆ เดียวกันได้ จริงหรือ การทำธุรกิจไก่ชนไม่ใช้สิ่งที่ผิดหรอก ถ้าเราปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรม รอบ ๆ ตัวเราทุกวันนี้ มันก็คือธุรกิจทั้งนั้น เพียงแต่ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบกันเท่านั้นเอง และท้ายสุด ผลของธุรกิจนั้น มันควรจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ ส่วนเรื่องกำไร มันต้องมีบ้าง เพื่อที่ว่าคนเลี้ยงไก่ชน เขาจะได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีเกียร์ติมีศักดิ์ศรี ไม่ใช่ทำไปแล้วหมดตัว มีหนี้สินท่วมหัว คนทำงานเลี้ยงไก่ชน อยู่ได้สังคมก็อยู่ได้ การทำเพื่อสังคมแล้ว จะได้อะไร แน่นอนว่าอย่างแรก หากการทำเพื่อสังคม เราทำด้วยความตั้งใจดี ผลดีก็จะอยู่กับตัวเราเอง แต่ผลพลอยได้ที่มันมากกว่านั้น คือภาพลักษณ์ของคนในชุมชน หรือสังคมที่เราอยู่ร่วมกัน จะมองภาพของคนเลี้ยงไก่ชนเปลี่ยนไป จากแต่ก่อน อาจจะมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ หรือการเลี้ยงไก่ชนเป็นการมอมเมา เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้าน ยกตัวอย่าง ไก่ชนเสียงดัง มีกลิ่น […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888