เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่ชนสายพันธุ์ไทยที่คนไทยนิยมเล่น

ไก่ชน สายพันธุ์ไทยที่คนไทยนิยมเล่น

ไก่ชน สายพันธุ์ไทยที่คนไทยนิยมเล่น รูปร่างปราดเปรียวล่ำสันแข็งแรง ไก่ชน สายพันธุ์ไทยที่คนไทยนิยมเล่น จากอดีตถึงปัจจุบันมีอยู่หลายพันธุ์ โดยยึดเอาสีของขนแบ่งสายพันธุ์ เมืองของไทยมาแต่โบราณบางที่ชาวบ้านเรียกว่ามีรูปร่างปราดเปรียวล่ำสันแข็งแรง แต่เมื่อมีการเลี้ยงดูมีการคัดเลือกสายพันธุ์ทำให้รูปร่าง ขนาด สีของไก่ชนแตกต่างกันไปบ้างโดยเฉพาะสี ไก่ชนไทยมีลักษณะเด่น ดังนี้สีไก่ชนไทย ไก่ชนไทยมีสีสันสวยงามและที่นิยมของนักเล่นไก่ชน ดังนี้ สีเหลืองหางขาวไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ที่นักเลงไก่ถือว่ามีศักดิ์ศรีสกุลเหนือสุดเหนือไก่ชนสีอื่นๆ บางที่เรียกว่า เหลืองใหญ่มีลักษณะเด่นคือ มี สร้อยขนสร้อยคอ สร้อยหลัง สร้อยปีก และข้อขำทั้งสองข้าง หางขาวประมาณ 40% โดยมีหางกะรวยทั้งคู่ขาวปลอดสีปาก แข้ง เดือยและเล็บ สีขาวอมเหลืองคล้ายงาช้าง ตา สีเหลืองอ่อนสดใส เรียกว่าตาปลาหมอตายสีประดู่หางดำไก่ประดู่หางดำเป็นไก่ที่นักเลงไก่ยกย่องว่ามีศักดิ์ศรีสูงส่งเช่นเดียวกบไก่เหลืองหางขาวมีลักษณะเด่นๆคือ สร้อย ขนสร้อยคอ สร้อยหลัง สร้อยปีก ขนปิดรูหูเป็น สีประดู่คล้ายเม็ดมะขามแห้ง และเม็ดมะขามคั่ว หางและขนสีด สี ปาก แข้ง เดือยและเล็บเป็นสีน้ำตาลบางตัวสีดำ ตำ สีไพลลักษณะของขนตามลำดับเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถแยกออกเป็นสายพันธุ์ที่สำคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้ไก่เหลืองหางขาวไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ที่ฉลาดปราดเปรียว อดทนลักษณะเด่นคือ ตัวผู้จะมีสร้อยคอ สร้อยหลัง สร้อยปีก ขนปิดหูเหมือนกันตลอด มีจุดขาว5แห่งคือที่ท้ายทอย หัวปีกทั้งสองข้าง […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888