เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่ชนสายพันธุ์เทาทองคำหางขาว

ไก่ชนสายพันธุ์เทาทองคำหางขาว

ไก่ชนสายพันธุ์เทาทองคำหางขาว ไก่ชนสายพันธุ์เทาทองคำหางขาว ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดปากพิงตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก   เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มีกิจกรรมจัดประกวดไก่พื้นเมืองไทยประเภทสวยงาม ซึ่งในปีนี้มีผู้นำ  หรือ ไก่ชนพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าประกวดโดยลักษณะประจำพันธุ์  ไก่ชนพระเจ้าตากสินมหาราช ลำตัวจะมีสีเทาอ่อนเหมือนสีขี้เถ้าไม้สุมไฟ สีสร้อยจะเป็นสีเหลืองเหมือนทองคำ จึงเรียกว่า  ถือว่าเป็นไก่เทาที่มีศักดิ์ศรีและสกุล เหนือกว่าไก่เทาประเภทอื่นๆ และถือว่ามีศักดิ์ศรี และสกุลเทียบเท่าไก่ เหลืองหางขาวในวงการไก่ชน จึงเรียกชื่อไก่เทาทองพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งไก่เทาทองคำเพศผู้ จะมีน้ำหนัก 3 กิโลกรัมขึ้นไป เพศเมีย น้ำหนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป นายสำเริง ยอดเกี้ยว อายุ 67 ปี เจ้าของซุ้มงิ้วงามผู้เพาะพันธุ์ไก่ 4 กษัตริย์ ได้เล่าให้ฟังว่า ที่บ้านปากพิงแห่งนี้ เคยเป็นอดีตสนามรบครั้งสำคัญ จนได้รับการกล่าวขานว่า บ้านปากพิง ดินแดนยุทธศาสตร์ ประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ณ วันเสาร์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 พระเจ้าตากสินนำทัพหลวง ขึ้นมาทางลำน้ำแควใหญ่ เพื่อตั้งสกัดกองทัพของอะแซหวุ่นกี้ ที่บ้านปากพิง […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888