เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่ชนสายพันธุ์พม่า

ไก่ชนสายพันธุ์พม่า

ไก่ชนสายพันธุ์พม่าสีไก่ชนที่เป็นไก่เก่ง ไก่ชนสายพันธุ์พม่า มีประวัติอันยาวนาน เกี่ยวพนัน กับ ไก่ไทยมาตลอด มีเรื่องราวสอดแทรก ในพงศาสดาร กันเลยที่เดียว ไก่ชนสายพันธุ์พม่า ไก่ชนพันธุ์พม่าเป็นไก่ คล้ายไก่ป่า สายพันธุ์แท้หาเริ่มยาก ผู้คนมันจะมาผสมกับ สายพันธุ์ไทย เป็นลูกผสมไทย และพม่า ไก่ชนพม่า มีประวัติอันยาวนานเกี่ยวพนันกับไก่ไทยมาตลอด มีเรื่องราวสอดแทรก ในพงศาสดาร กันเลยที่เดียว ไก่ชนพันธุ์พม่าสีของไก่ชนพันธุ์พม่า ที่เป็นไก่เก่ง และไก่สวย และ ไก่งาม มีสีดังนี้ สีดอกหมาก บางพื้นที่ ก็เรียก สีโย,ทางภาคเหนือเรียก สีสา หรือ ไก่ปู้สา ไก่พม่าสีหมาก ถือว่าเป็นสมัยโบราณไก่เก่าแก่ของพม่าเลยเทียบได้ กับไก่เหลืองหางขาวของไทย มีทั้ง ขาวหางขาว และหางดำ ถ้าขาวปากขาว หางดำปากก็ดำ สีนกกรดแดงบางพื้นที่ ก็เรียก สีแดงทองแดง เป็นไก่เก่ง รองจากสีดอกหมากเทียบได้กับประดู่หางดำของไทย นอกจากนี้ก็มีสีเดียวกับไก่ไทย คือ สีเขียว สีเทา สีลาย โดยเฉพาะตัวเมีย สีลาย […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888