เข้าสู่ระบบ

Tags : ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ

ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ

ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำเป็นไก่สวยงามอีกพันธุ์หนึ่ง ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ เป็นไก่เก่งไก่ดัง มีแหล่งกำเนิดอยู่ทั่วๆไป ไก่ชนพันธุ์นกกรดหางดำ มีแหล่งกำเนิดอยู่ทั่วๆไป ไก่เก่ง ไก่ดัง จะอยู่แถวๆ นครสวรรค์ ราชบุรี เพชรบุรี คนรปฐม กาญจนบุรี พิจิตร สุพรรณบุรี เพชรบูรณ์ เป็นต้น ไก่นกกรด เป็นไก่สวยงามอีกพันธุ์หนึ่ง ท่ายืนเด่นสง่าผ่าเผย ชนเชิงดี มักมีแข้งเปล่า เป็นไก่ชนดุดันไม่กลัวใคร ไก่นกกรดเป็นไก่พันธุ์แท้แต่โบราณครั้งอยุธยา โด่งดังเมื่อครั้งฉลองกรุงหวส์สาวดีจัดให้มีการชนไก่หน้าพระที่นั่งบุเรวนอง สม้ด็จพระนเรศวรยังทรงพำนักอยู่พม่า โปลดให้พระน้อยยาเธอามเด็จพระเอกาทศรถนำไก่กรดไปชนหน้าพระที่นั่ง ได้ชนชนะไก่พม่า และได้อยู่เป็นพ่อพันธุ์สืบทอดในประเทศพม่าจนถึงปัจจุบัน ไก่งามนกกรดหางดำเป็นไก่ที่มีรูปร่างลักษณะงดงามเป็นสายพันธุ์ไทยแท้ แต่โบราณเช่นเดียวกับเหลืองหางขาวประดู่หางดำเขียวหางดำนกแดงรูปร่างโดยรวมสูงโปร่งดูปราดเปรียวมีความสง่าผ่าเผยเชิงชนดีมากเป็นไก่ที่มีความสวยงามอีกสายพันธุ์หนึ่งไก่นกกรดหางดำแบ่งเฉดสีออกไปคือ 1.นกกรดแดง ขนพื่นตัวสีดำขนหางพัด หางกะลวยสีดำ ปลายปีกสีน้ำตาลเข้มแบบสีแมลงสาบ ขนสร้อยคอ สร้อยปีก สร้อยหลัง ขนปิดหู สีน้ำตาลลอมแดง ปาก แข้ง เล็บ เดือย สีเหลืองอมแดง ตาสีแดง ตัวนี้เป็นตัวนิยม 2.นกกรดดำ   ขนพื้นตัวสีดำ ขนหางพัด หางกะลวย ขนปีกสีแดง ปลายปีกสีน้ำตาลเข้มแบบแมลงสาบ ขนสร้อยคอ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888