เข้าสู่ระบบ

Tags : โรคที่พบมากในไก่ชน และวิธีการรักษา

โรคที่พบมากในไก่ชน และ วิธีการรักษา

“โรคที่พบมากในไก่ชน และ วิธีการรักษา” ในเรื่องสุขาภิบาลที่ดีด้วยเพราะการดูแลและการจัดการที่เหมือนเดิมไม่ใช่บทสรุป “โรคที่พบมากในไก่ชน และวิธีการรักษา” การป้องกันโรคเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การเลี้ยงไก่ชนในช่วงหน้าร้อน การจัดการเรื่องการระบายอากาศ น้ำ อาหาร วัสดุรองพื้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่มักพบในช่วงหน้าร้อน เช่น โรคอหิวาต์สัตว์เป็ด ไก่ โรคที่เกิดจากสารพิษจากเชื้อราในอาหาร และโรคบิด เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตชัวเซลล์เดียวในสกุลของอัยเมอเรีย (Eimeria spp.) เป็นโรคที่มีผลโดยตรงต่อลำไส้ เพราะเชื้ออัยเมอเรียจะทำลายเยื่อเมือกของลำไส้ ทำให้ลำไส้อักเสบ ท้องเสียหรือถ่ายเป็นมูก ในถ่ายเป็นเลือดไก่ชนมักพบระหว่างอายุ 3-6 สัปดาห์ ในไก่ไข่พบระหว่างเป็นไก่รุ่นและไก่สาว หรืออาจพบในระยะแรก ภายหลังย้ายขึ้นกรง ซึ่งวิการของโรคจะเพิ่มสูงขึ้น ถ้าอุณหภูมิและความชื้นในโรงเรือน หรือวัสดุรองพื้นมีความชื้นเหมาะสมเชื้อบิดในสกุลอัยเมอเรียมีหลายชนิด ปัจจุบันชนิดที่พบและมีความสำคัญในไก่มี 7 ชนิด และมีอยู่ 2 ชนิด ที่ก่อให้เกิดโรคที่มีความรุนแรง และทำให้ไก่ตายมาก คือ อัยเมอเรีย เนคาทริกซ์ (E. necatrix) และเชื้ออัยเมอเรีย เทเนลลา (E. tenella) เชื้อที่มีความรุนแรงรองลงมา คือ อัยเมอเรีย แม็กซิมา […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888