เข้าสู่ระบบ

Tags : แม่ไก่มีเดือย

แม่ไก่มีเดือย เป็นไก่พิเศษ จริงหรือไม่

แม่ไก่มีเดือย เป็นไก่พิเศษไก่เก่งจริงไม่ แม่ไก่มีเดือย เหมือนกับไก่ตัวผู้เป็นลักษณะที่เศษเชื่อกันว่าหากใครมีแม่ไก่มีเดือยให้เก็บไว้ให้ดีเพราะเขาจะเป็นไก่ที่จ่ายลูกเก่งกว่าไก่ทั้วๆไป คนเลี้ยงไก่ชน หลายๆท่าน ก็อาจจะได้ยินคำกล่าวที่มีมาตั้งแต่โบราณว่า แม่ไก่ที่มีเดือย จะเป็นแม่ไก่ที่มีความพิเศษกว่าแม่ไก่ ทั่ว ๆ ไป การที่เขามีเดือยเหมือนกันไก่ตัวผู้นั้น มันเป็นลักษณะที่พิเศษของเขา ซึ่งเชื่อกันว่าหากใครที่มีแม่ไก่ที่มีเดือย เหมือนตัวผู้แล้ว ให้เก็บไว้ให้ดี เพราะเขาจะเป็นไก่ที่จ่ายลูกเก่ง กว่าแม่ไก่ทั่ว ๆ ไปคำกล่าวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ก็ไม่ได้ถูกไป ทั้งหมดเลยที่เดียว เป็นเพราะอะไรลองมาวิเคราะห์กัน แม่ไก่ที่มีเดือย จะพบเจอกันได้น้อยมากนานๆจะเจอกันสักตัว การที่แม่ไก่มีเดือยนั้น อาจจะเป็นเพราะว่า เขาได้รับยีนส์ตัวผู้มาเยอะ ยีนส์นั้น จึงแสดงออกมาทางเดือย ของไก่ก็ได้ แต่การที่แม่ไก่สักตัวนั้น จะเป็นแม่ไก่ที่จ่ายลูกเก่งนั้น ตัวแม่ไก่เอง จะต้องมีคุณสมบัติหลายๆอย่างประกอบ แต่ก็ใช่ว่าแม่ไก่ทั่วไป จะจ่ายลูกไม่ดี แต่แม่ไก่ที่จะจ่ายลูกแล้วออกมาดี ออกมาเก่งนั้น นอกจากจะต้องนำไปเข้า กับไก่ชนพ่อพันธุ์ที่เก่งแล้ว ตัวแม่ไก่เองเขาก็จะต้องมีความเก่งในตัวเขาด้วย ซึ่งความเก่งนั้น ก็จะต้องมาจากเหล่ากอที่ดี มาจากสายเลือดเหล่ากอที่เก่ง มีสายพ่อ หรือ สายแม่ที่เก่งมาก่อน มีตัวผู้คู่เกิดในคอกเดียวกัน เป็นไก่ที่เก่ง เมื่อเขามีความเก่งมากับสายเลือดแล้ว นำไปเข้ากับสายพ่อที่เก่งอีก ลูกที่ออกมา ก็ย่อมมีความเก่งเหมือนพ่อกับแม่ของเขาด้วย […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888