เข้าสู่ระบบ

Tags : แข้งและเกล็ดไก่ชน

แข้งและเกล็ดไก่ชน อิทธิฤทธิ์พิษสง

แข้งและเกล็ดไก่ชน แข้งและเกล็ดไก่ชน อิทธิฤทธิ์พิษสงเราทราบมาแล้วว่าลมปราณ หรือ กำลังภายในของไก่ชน ไก่ตัวใดจะมีลมปราณมากน้อยแค่ไหน ให้สังเกตได้ที่แข้งของไก่ชน นั้นคือ อิทธิฤทธิ์พิษสงแข้งและเกล็ดไก่ชน นั้นคือ 1.ไก่ชนตัวไหน มีรูปลักษณ์ สันฐานของแข้ง ปูดกลมแสดงว่าไก่ตัวนั้น มีลมปราณดีแข้งหนัก 2.แข้งและเกล็ดไก่ชนตัวไหน มีรูปลักษณ์ สันฐานของเกล็ด ที่แข้งเรียงเป็นระเบียบ เป็นแถวเป็นแนว แถวเดียวหรือสองแถว หรือสามแถวแบบปัดตลอดไม่มีขัด แสดงว่าไก่ตัวนั้นมีลมปราณดี แข้งงหนักอีกเท่าตัว 3.ไก่ชนตัวไหน มีรูปลักษณ์ สัณฐานของเกล็ดที่แข้ง จัดเรียงกันเป็นดอกเป็นดวง คล้ายดอกไม้บสนหรือรอยตีนเสือ หรือ ดอกจิก ดอกจัน ดอกจอก หรือลูกเต๋า ลูกเบี้ย บริเวณหน้าแข้ง ตรงแสดงว่าไก่มีลมปราณดี ตีชัก ตีเจ็บ ตีหัก 4.ไก่ชนตัวไหนมีรูปลักษณ์ สันฐานของนิ้ว และเดือยเรียวยาว แสดงว่าไก่ตัวนั้น มีลมปราณดี ตี แทงเก่ง 5.ไก่ชนตัวไหนที่มีเกล็ด เหน็บ พาด ที่แข้งหน้าเดือยทั้ง2 ข้างจะเป็นไก่มีลมปราณ แทงแม่น ตีแม่นและตาไม่บอด 6.ไก่ชนตัวไหนมีเกล็ดแตก […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888