เข้าสู่ระบบ

Tags : เลือกเลี้ยงไก่ตะเภาทอง

เลือกเลี้ยงไก่ตะเภาทอง

เลือกเลี้ยงไก่ตะเภาทองอย่างไร เลือกเลี้ยงไก่ตะเภาทอง อย่างไร ให้ได้คุณภาพ ตรงต่อความต้องการของตลาด และขายได้ทุกตัว เลือกเลี้ยงไก่ตะเภาทอง ไก่จัดเป็นโปรตีนราคาไม่แพงสำหรับการบริโภคของชาวไทยในปัจจุบัน สังคมเมืองที่เข้มข้นทำให้มีอุตสาหกรรมเลี้ยงไก่กันเป็นล่ำเป็นสันของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายค่อย ถึงขนาดเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของไทย การเลี้ยงในระบบอีแว้ปหรือปรับอุณหภูมิมำให้จำนวนไก่ที่ผลิตได้จำนวนมากและยังใช้ระยะเวลาสั้นกว่าเดิม มีจำนวนเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก เราหลงไหลได้ปลื้มกันกับไก่ฟาร์มมาหลายสิบปีจนไก่พื้นบ้านที่เลี้ยงไว้สำหรับกินไปเสียแล้ว ในปัจจุบันการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองมุ่งไปทางไก่ชนเสียมากกว่าจะมีจุดประสงค์ที่นำมาเป็นโปรตีนที่ไม่ต้องจ่ายเงินซื้อในบ้านจนผมหมดความคาดหวังเรื่องนี้เสียแล้ว จนได้เจอ อาจารย์สุชาติ สงวนพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวบาล คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงพบว่ามีคนคิดอย่างนี้เหมือน ไก่ที่เรากอนกันในปจจุบันจะถูกเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปจากโรงงานซึ่งปรนเปรอสารพัดที่จะให้โตเร็วๆ เพื่อกำไรของเจ้าของโดยไม่คำนึงถึงผู้บริโภค ในระยะสั้นเราอาจไม่เห็นผลเหมือนสารบางอยางที่ใช้ในสัตว์ เช่น สารเร่งเนื้อแดงที่ใช้ในหมู และต้องยอมรับว่ามีการใส่สารเคมีที่ผ่านการรับรองว่าปลอดภัยใช้ในอาหารสัตว์เช่นกัน สารเร่งนี้อาจส่งผลในระยะยาวแต่เรายังไม่มีงานวิจัยว่ามีโทษ แต่สารพัดโรคทั้งหลายของเราได้มาจากการบริโภคทางปากเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าคนอายุยังน้อยก็เริ่มเป็นมะเร็ง ซึ่งยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ แต่การกินอาหารจากแหล่งอุตสาหกรรมเกษตรเป็นเรื่องที่น่าพิจารณา การเลี้ยงไก่เพื่อการบริโภคในบ้านเป็นแนวคิดตามรอยของ พ่อ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเราสามารถมีลูกไก่ได้เองจากพ่อแม่ที่ออกไข่และฟักตามธรรมชาติ ไม่ต้องซื้อหา ซึ่งปัจจุบันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ไช้หวัดนก คนเลี้ยงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นฟาร์มคอนแทร็กต์ อุตสาหกรรมผลิตไก่จึงผลิตเพื่อเฉพาะป้อนลูกเล้าของตัวเอง ฟาร์มไก่อิสระหายไปจึงไม่ต่อยมีลูกไก่ออกขาย อาจารย์สุชาติ เล่าความคิดนี้ว่าหลังจากมีการเลี้ยงไกเป็นอุสาหกรรมการเกษตร การปรับปรุงพันธุ์ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของการเลี้ยงไก่แบบนี้คือโตเร็ว มีอัตราแลกเนื้อดี นี่คือการตอบสนองต่อวงการธุรกิจ ไก่พื้นบ้านไม่ได้รับการส่งเสริม ดีว่ายังมีการอนุรักษ์ไก่ชนอยู่ ไก่พื้นบ้านจึงยังมีเหลืออยู่บ้าง แต่มุ่งไปทางไก่ชนมากว่า จึงเห็นว่าควรจะพัฒนาพันธุ์เหมาะกับการเลี้ยงบริโภคในครัวเรือน พ่อแม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการเป็นพ่อแม่พันธุ์ ไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์ เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างไก่พื้นเมืองของไทยพันธุ์หนึ่ง […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888