เข้าสู่ระบบ

Tags : เรียนรู้สายพันธุ์ไก่ชนไทย

 เรียนรู้สายพันธุ์ไก่ชนไทย

 เรียนรู้สายพันธุ์ไก่ชนไทย  เรียนรู้สายพันธุ์ไก่ชนไทย ไก่ชนไทย เรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชน หรือไก่ตีแต่ละท่านก็มีความรู้ความกับการเพาะเลี้ยงไก่ชนเป็นอย่างดี  ไก่ชนไทย ถือว่าเป็นไก่ที่มีภาษีดีกว่าไก่ประเทศอื่นๆซึ่งคนไทยเรานำมาเลี้ยงเพื่อชนไก่กัน และมีการวางเงินเดิมพันในการชนไก่ด้วย แต่ไก่ชนไทยเราไม่สามารถตีไก่ชาติอื่นๆได้ เรื่องนี้ต้องมีการพิสุทธิกันว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ มีดังนี้ 1. ไก่ชนไทยกับไก่พม่าลูก 100% ไม่มีโอกาสตีกันได้ หรือตีได้ก็น้อยคู่มาก เพราะขนาดของไก่ไทยกับไก่พม่าเป็นไก่คนละขนาด คือ ไก่พม่าแท้ๆจะมีขนาดเล็กและมีน้ำหนักไม่เกิน 2.5 กก. ตัวที่โต 3.00 กก. ขึ้นมีน้อย ส่วนไก่ไทยตัวที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 กก. ก็มีน้อยแทบนับตัวได้ ยกเว้นไก่ป่าก๋อยที่มีขนาดเล็ก ไก่พม่าที่นำมาตีกับไก่ไทยในทุกวันนี้ ส่วนมากเป็นลูกผสม หรือลูกผ่านที่นำไก่พม่ามาผสมกับไก่ไทย เป็นไก่ที่มีเลือดพม่า 50% บ้าง 25% บ้าง ซึ่งจะมีขนาดโตประมาณ 3.00-3.20 กก. สำหรับไก่ลูกผสมพม่าที่มาตีกับไก่ไทย 100% นั้น ก็มีแพ้ มีชนะ ไม่ได้ชนะไก่ไทยทุกตัว ดังนั้นจะสรุปว่าไก่ไทยสู้ไก่พม่าไม่ได้นั้นจึงไม่เป็นความจริง เหตุที่เขานิยมไก่ลูกผสมพม่า ก็เพราะตัวไก่ลูกผสมตัวใดมีลีลาชั้นเชิงแบบไก่พม่า ก็เป็นไก่ที่สามารถปราบไก่เชิงกอดขี่ได้ ซึ่งไก่เชิงกอดขี่นี้เป็นไก่ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ด้วยเหตุนี้เขาจึงนำไก่ลูกผสมพม่ามาเล่นเพื่อแก้ทางไก่เชิง ความจริงไก่พม่าก็แพ้ทางไก่ประเภท เดินอัด […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888