เข้าสู่ระบบ

Tags : เปิดเสรีบ่อนไก่ชน

เปิดเสรีบ่อนไก่ชน ปฏิบัติการโดยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

เปิดเสรีบ่อนไก่ชน ปฏิบัติการโดยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เปิดเสรีบ่อนไก่ชน ปฏิบัติการโดยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป ออกมาได้จังหวะเวลาต้อนรับหน้าตีไก่พอดี การพนัน หรือ กีฬาตีไก่ ตีกันทั้งปี แต่ในช่วงหลังสงกรานต์ไปจนถึงออกพรรษา จะไม่ค่อยมี อาจจะเป็นเพราะเข้าหน้าฝน ไก่จะติดหวัดง่าย เลยถือเป็นช่วงพักแข้ง ประคบประหงม ออกกำลังยืดเส้นยืดสาย อยู่แต่ในซุ้ม รอฤดูกาลใหม่ หลังออกพรรษา หมดฝนแล้ว กระทรวงมหาดไทยห้ามเปิดบ่อนไก่มาเกือบ 30 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยพลเอกสิทธิ จิรโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะปู่สิทธิไม่ชอบอบายมุขและจำกัดให้ตีไก่ได้เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีความพยายามจากผู้ที่ชอบตีไก่ที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขให้มีการเปิดบ่อนไก่ แต่ก็ไม่เป็นผล มาสำเร็จเอาในยุคที่พรรคภูมิใจไทยครองอำนาจในกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ซึ่งลงนามโดยนายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม อนุญาตให้เปิดบ่อนไก่ได้โดยเสรีทั่วประเทศ ใครที่มีอายุ 35 ปี สัญชาติไทย ไม่เคยล้มละลาย ไม่เคยติดคุก ถ้าติดแต่พ้นโทษมาแล้วเกิน 2 ปี ก็เปิดได้ โดยขออนุญาตกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในต่างจังหวัด ถ้าในกรุงเทพเป็นอำนาจของอธิบดีกรมการปกครอง […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888