เข้าสู่ระบบ

Tags : เปรียบไก่ชน

เปรียบไก่ชน ให้ได้เปรียบ คู่ต่อสู้

เปรียบไก่ชน  ต้องละเอียด และ ให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้  เปรียบไก่ชน การชิงเหลี่ยม ความได้เปรียบ ถ้าไม่ละเอียด และ อดทนอาจจะ ตกหลุมพลาง ของคู่ต่อสู้ได้ จะให้ได้เปรียบ ต้องมีชั้นเชิง ต่าง ๆ เปรียบไก่ชนให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้การชิงเหลี่ยม ความได้เปรียบ ถ้าไม่ละเอียด และ อดทนอาจจะ ตกหลุมพลาง ของคู่ต่อสู้ได้ จะให้ได้เปรียบ ต้องมีชั้นเชิง ต่าง ๆ น้ำหนักการจับตัว การพิจารณา เปรียบเที่ยบน้ำหนัก ความยาว ของลำตัว ปีก หัวไหล่ ข้อขา ปั้นขา ปลายคอ หน้าอก และแผ่นหลัง ความหนา ความกว้างของลำตัว ขนาด ใกล้เคียงกัน หรือไม่ อายุ การ เปรียบไก่ชน ควรอายุไล่เลี่ยกัน หากเราเป็นไก่หนุ่ม ควรหลีกเลี่ยง ไก่ถ่าย ไก่ชนพวกนี้ จะหนัง และหนา ผิวพรรณ คงหลีกเลี่ยงยากสักหน่อย ทุกซุ้มบำรุงมาดี […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888