เข้าสู่ระบบ

Tags : เทคนิคการเลี้ยงไก่ชน

เทคนิคการเลี้ยงไก่ชน คุณน้ำ รพีภัทร

เทคนิคการเลี้ยงไก่ชน ของคุณน้ำ รพีภัทร เทคนิคการเลี้ยงไก่ชน ของคุณน้ำ รพีภัทร นักแสดงที่คนรู่้จักกันดีมีควาามชื่นชอบในการเลี้ยงไก่ชนจนถึงขนาดไปสร้างฟาร์มไก่ชนอยู่ที่ จังหวัดนครนายก เทคนิคการเลี้ยงไก่ชนคุณน้ำ รพีภัทร ในขั้นตอนของการเลี้ยงไก่ชนให้มีคุณภาพ คุณน้ำ บอกว่า จะแบ่งการเลี้ยงออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะมีลูกน้องดูแลเฉพาะทาง โดยที่แต่ละคนจะมีหน้าที่เป็นของตนเอง จึงทำให้ไก่ชนที่ออกจากฟาร์มเป็นไก่ชนที่มีคุณภาพ เพราะผ่านการดูแลเป็นอน่างดีในทุกขั้นตอนของการเลี้ยง การคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่นำมาผสมกับแม่พันธุ์นั้น คุณน้ำจะเลือกพ่อพันธุ์ที่ผ่านการชนมาแล้วและที่สำคัญอาจเป็นตัวเก่งที่ไปชนจนได้รับรางวัล มาผสมกับแม่พันธุ์ที่คิดว่ามีความแข็งแรงลัษณะทรงดี จากนั้นนำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาอยู่รวมกันในพื้นที่จัดเตรียมไว้ โดยพ่อพันธุ์ 1 ตัว สามารถผสมกับแม่พันธุ์ได้ 5-6ตัว ต่อวัน ฟาร์มผมก็จะเน้นให้ผสมกันแบบตามธรรมชาติ พอเราเห็นว่าผสมติดดีแล้ว ก็จะปล่อยให้แม่ไก่ออกไข่จากนั้นก็ปล่อยให้ฟักเองตามธรรมชาติ ใช้เวลาในการฟักประมาณ 21 วัน เมื่อได้ลูกไก่ออกมาแล้ว ก็ปล่อยให้แม่ไก่เลี้ยงไก่เอง โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรมาก ก็จะทำให้เราประหยัดต้นทุนในเรื่องนี้ไปด้วย ซึ่งการที่แม่ไก่เลี้ยงเองก็ช่วยให้เราไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในการกกลูกไก่ ก็ปล่อยให้แม่ไก่เลี้ยงไป ซึ่งในช่วงที่แม่ไก่เลี้ยงลูกก็จะเป็นช่วงได้พักในการวางไข่ไปด้วยในตัว ส่วนอาหารก็มีทั้งอาหารข้นและเสริมอย่างอื่นเข้าไปด้วย คุณน้ำ อธิบาย แม่ไก่จะเลี้ยงลูกไก่ตั้งแต่ฟ้กออกจากไข่ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก็จะนำลูกไก่ทั้งหมดมาทำวัคซีนตามตารางที่กำหนด และจับลูกไก่ทั้นหมดแยกออกมาจากแม่พันธุ์โดยนำไปเลี้ยงในฝูงที่ไก่รุ่นเดียวกัน และบางส่วนก็จะให้กับลูกฟาร์มที่ติดต่อกันอยู่นำไปเลี้ยงต่อไป และนำแม่พันธุ์ไปผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ต่อไป เมื่อลูกไก่ที่ปล่อยเลี้ยงตามฝูงได้อายุประมาณ5-6 เดือน […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888