เข้าสู่ระบบ

Tags : เดือยไก่โค้งงอผิดรูป

เดือยไก่โค้งงอผิดรูป

เดือยไก่โค้งงอผิดรูป แบบไหนใช้งานได้ เดือยไก่โค้งงอผิดรูป ซึ่งปัญหานี้มันไม่สามารถแก้ไขได้เพราะไก่เขาสร้างร่างกายของเขาขึ้นมาเองแต่เราสามารถปรับแต่งเดือยที่มันโค้งงอให้กลับมาตรงให้สามารถใช้งานได้ ไก่ชนส่วนมากแล้ว เดือยเขาจะต้องตรงออกมา แต่ก็จะมีไก่บางส่วนมาก จะเป็นกับไก่ถ่ายที่เดือย เมื่อยาวออกมาแล้ว ปลายเดือยจะโค้ง จะงอไป ซึ่งปัญหานี้ มันไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะไก่เขาสร้างร่างกายของเขา ขึ้นมาเองแต่เราสามารถปรับแต่งเดือย ที่มันโค้งงอ ให้กลับมาตรงให้สามารถใช้งานได้ โดยการตัดในส่วนที่งอออก และแต่ปลายให้สวยงาม ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าเดือยเขาจะสั้น เดือยจะสั้น หรือยาวไม่สำคัญ สำคัญที่ว่ามันตรง และแหลมก็ใช้งานได้แล้ว และในการตัดเดือยให้ใช้เลื่อยฉลุ หรือเลื่อยตัดเหล็ก เพื่อลดการสะเทือนถึงโคนตอ ให้ตัดตรงจุดโค้งทำมุม 45 องศา ตัดเป็นปากฉลามตามทิศทางการงอของเดือยดังนี้ เดือยที่โค้งออกมาด้านหน้า ให้ตัดส่วนที่งอออก ให้เหลือส่วนที่ตรงไว้ โดยทำมุม 45 องศา ให้แผลอยู่ด้านหน้า แล้วเหลาปลายให้ใช้งานได้ เดือยไก่ชน ที่โค้งออกไป ออกไปด้านหลัง หรือปลายเดือยงอไปทางนิ้วก้อย ก็ให้ตัดส่วนที่งอออก ทำมุม 45 องศาให้แผลอยู่ด้านหลัง และเหลาบนล่างก็ใช้ได้แล้ว เดือยที่โค้งขึ้นด้านบน บางตัว โค้งงอนเข้ามา จนติดแข้งก็มี ก็ให้ตัดจุดที่โค้งทำมุม 45 องศาเหมือนกัน […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888