เข้าสู่ระบบ

Tags : เจ้าหงส์ทอง

เจ้าหงส์ทอง เจ้าของค่าตัวเริ่มต้นที่ 20 ล้าน

เจ้าหงส์ทอง เจ้าของค่าตัวเริ่มต้นที่ 20 ล้าน ทางไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาวหรือไก่5พระองค์ เจ้าหงส์ทอง เจ้าของค่าตัวเริ่มต้นที่ 20 ล้าน  ถึงแม้ซื้อเท่าไร่ก็ไม่ขายตั้งใจเอาไว้ขยายสายพันธุ์ เปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง สายพันธุ์เหลืองหางขาวหรือไก่5พระองค์ซึ่งเป็นไก่ที่มีชื่อเสียงและราคาแพงสูงสุดในประเทศไทยชื่อ”หงส์ทอง”น้ำหนัก  4.8 กิโลกรัม อายุ 23 เดือนเปิดเผยว่า เจ้าหงส์ทองเป็นไก่ตัวเดียวในไทยที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องของกรมปศุสัตว์ และสมบูรณ์แบบครบทุกด้านของสายพันธุ์เหลืองหางขาวซึ่งหางเคยยาวสูงสุดวัดได้ถึง 1 เมตรและเคยส่งประกวดในระดับเอเชียคว้ารางวัลชนะเลิศ จนมีชาวมาเลเซียมาติดต่อขอซื้อในราคา2.5 ล้านบาท แต่ไม่ขาย กระทั่งองค์มนตรีของประเทศมาเลเซียทราบเรื่องและสนใจได้ติดต่อขอซื้อในราคาล่าสุด ที่ 20 ล้านบาทก็ได้ปฏิเสธกลับไป “เพราะตั้งใจจะเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์” เพื่อขยายสายพันธุ์ไว้อนุรักษ์ไก่พื้นเมืองเพราะเป็นไก่สายพันธุ์หายาก สำหรับไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาวนี้ เป็นไก่ชนพระนเรศวรมหาราชตามประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏในพงศาวดาร เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพำนักอยู่ในกรุงหงสาวดี ประเทศพม่า พระองค์ทรงนำไก่เหลืองหางขาวจากเมืองพิษณุโลกนำไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชาจนชนะเพราะมีความเฉลียวฉลาดในการต่อสู้ จนได้รับสมญานามว่า”เหลืองหางขาวไก่เจ้าเลี้ยง”สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกได้ศึกษาค้นคว้า และทำการส่งเสริมเผยแพร่โดยจัดประกวดครั้งแรกขึ้นเมื่อ 29 กรกฎาคม 2533 และในปี 2534 ได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ไก่ชนพระนเรศวรมหาราชขึ้นที่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจนถึงปี 2542 ได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่ชนพระนเรศวรมหาราชขึ้นทุกอำเภอ รวม 12 กลุ่มเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่เป็นสมบัติคู่ชาติตลอดไป”ไก่ชนสายพันธุ์เหลืองหางขาวจะมีลักษณะเด่นๆ พอที่จะสังเกตได้คือ สี ออกเหมือนดอกโสน […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888