เข้าสู่ระบบ

Tags : เจ้าของบ่อนไก่ชน

เจ้าของบ่อนไก่ชน

เจ้าของบ่อนไก่ชน เจ้าของบ่อนไก่ชน การเป็นเจ้าของบ่อนไก่นี้ได้รับแต่ผลประโยชน์ทีวีมากมายอย่างเช่นค่าสินน้ำใจที่ทางคู่ขนานหรือทางนักพนันทั้งหลาย เจ้าของบ่อน ท่านรู้หรือไม่ว่า การเป็นเจ้าของบ่อนไก่นี้ ได้รับแต่ผลประโยชน์ทีวีมากมาย อย่างเช่นค่าสินน้ำใจ ที่ทางคู่ขนานหรือ ทางนักพนันทั้งหลาย จะต้องจ่ายให้กับทางเจ้าของบ่อน เนื่องจากว่าพวกคนเหล่านี้ มาใช้บริการต่างๆ นานาในบ่อนไก่ชน ซึ่งถือว่าเป้นการใช้สถานที่ และใช้ทรัพย์สินของเจ้าบ่อน ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ จึงต้องจ่ายชำระค่าบริการ ให้กับเจ้าของบ่อนอีกด้วย และนอกจากค่าสินน้ำใจ ที่จะได้รับจากบุคคลที่มานี่แล้ว ในบางครั้งเจ้าของบ่อน ก็ยังได้รับเงินสำหรับ เป็นค่าเช่าสนาม ซึ่งจะมีนักกีฬานำไก่ชนของตนเอง เข้ามาต่อสู้ในสนาม โดยนักกีฬานั้นก็อาจจับพนัน โดยใช้เงินพนัน ที่มีมูลค่ามากมาย ซึ่งในนี้ก็อาจจะแยกได้เป็น 2 ชนิดเช่นกันอย่างเช่น การที่ให้นักฬาจ่ายเงินค่าสินน้ำใจ ค่าเช่าสนามให้กับเจ้าของบ่อน ในกรณีที่ชนะเท่านั้น ซึ่งแบบนี้เจ้าของบ่อนก็จะได้รับเงินสินน้ำใจ ขึ้นอยู่กับตามตกลงกับนักพนันนั่นเองเจ้าของบ่อนไก่โดยทั่วไปนั้น มักจะมีความร่ำรวย เนื่องจากว่าเจ้าของบ่อน ก็มักจะทำฟาร์มเลี้ยงไก่ชน เพื่อที่จะเอาไก่ชนของตัวเองนั้น เป็นนักกีฬา และเจ้าของบ่อนก็จะฝึกไก่ให้มีความเชี่ยวชาญ เรื่องการต่อสู้อย่างมาก และในที่สุดก็จากกันไกลของตัวเองนั้น ให้เป็นดาวเด่นประจำบ่อน เลยก็ได้ ไก่ของเจ้าของบ่อนนั้น มีราคาค่าตัวมากมายหลายๆ อย่าง เนื่องจากว่าเจ้าของบ่อน หรือเจ้าของสถานที่ให้พนันไก่นั้น ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพนันไก่อยู่แล้วจึงมีอุปกรณ์ และมีสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888