เข้าสู่ระบบ

Tags : อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงไก่ชน

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงไก่ชน

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงไก่ชน ในจัดพื้นที่เลี้ยงให้เหมาะสม เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงไก่ชน มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์เป็นสัดส่วน เพียงพอ และเหมาะสมกับจำนวนที่จะเลี้ยง รางน้ำ ต้องมีรางน้ำสำหรับน้ำสะอาดให้ไก่กิน อาจใช้รางไม้ไผ่ผ่าครึ่งก็ได้รางอาหาร ควรมีรางสำหรับให้อาหารไก่ เพราะการให้ไก่จิกกินอาหารบนพื้นดินทำให้ไก่เป็นโรคพยาธิได้ง่ายรางใส่กรวดและเปลือกหอยป่นไก่ทุกขนาดต้องกินกรวดและเปลือกหอยเพื่อนำไปสร้างกระดูกและเปลือกไข่ กรวดและเปลือกหอยต้องตั้งทิ้งไว้ให้กินตลอดเวลารังไข่ ปกติแม่ไก่จะไข่ในรังไข่เมื่อไข่ได้ 10 – 12 ฟอง จึงจะเริ่มฟัก ต้องมีจำนวนรังไข่เท่ากับจำนวนแม่ไก่ที่ไข่เพื่อไม่ให้ไก่แย่งกัน ขนาดรังไข่กว้างและยาว 1 ฟุต สูง 8 นิ้วฟุต หรือใช้เข่งก็ได้รองด้วยหญ้าหรือฟางแห้งให้ถึงครึ่ง ควรตั้งรังไข่ให้อยูในที่มิดชิด ไม่ร้อนเกินไป ฝนสาดไม่ถึง และแม่ไก่เดินเข้าออกสะดวกม่านกันฝน ด้านที่ฝนสาดหรือแดดส่องมากๆ ควรมีม่านผ้าใบกระสอบหรือเสื่อเก่าๆ ห้อยทิ้งไว้ โดยเฉพาะมุมที่วางรังไข่ คอนนอน สำหรับให้ไก่นอน ควรจะพาดไว้มุมใดมุมหนึ่งของเล้าคอนนอนควรเป็นไม้กลมดีกวาไม้เหลี่ยม ซึ่งไก่จะจับคอนนอนได้ดี และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลที่หน้าอกไก่อีกด้วย สุ่มไก่ สุ่มไก่ที่ดีต้องมีขนาดพอเหมาะ ไม่แคบหรือกว้างเกินไป ไก่ไม่อึดอัดคือลักษณะของสุ่มไก่ที่ถูกต้องอาหารไก่ชนอาหารไก่ชนว่า ไก่ต้องการอาหารเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการสร้างกระดูก ใช้ในการสร้างไข่และผลิตลูกดังนั้น การที่ไก่จะเจริญเติบโตได้ดี มีความแข็งแรง และให้ไข่มาก จะต้องได้กินอาหารอย่างพียงพอและต้องได้กินอาหารที่ดีด้วยอยางสม่ำเสมอ สามารถบังเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ออกเป็น 3 […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888