เข้าสู่ระบบ

Tags : อาหารหลักและอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงไก่ชน

อาหารหลักและอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงไก่ชน

อาหารหลักและอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงไก่ชน อาหารหลักและอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงไก่ชน ให้ไก่ชนนั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรง และสุขภาพที่ดี พร้อมออกชน ก่อนที่เราจะนำไก่ออกชนได้ จะต้องบำรุงไก่ให้มี ความสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับนักมวย ที่ต้องฟิตซ้อมร่างกายเป็นอย่างดีก่อนวันชกจริง ดังนั้นการเลี้ยงไก่ชนจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบำรุง ด้วยอาหารและยาบำรุงกำลัง ซึ่งจากการออกเก็บข้อมูล ภาคสนามพบว่า ชาวบ้านมีสูตรการจัดอาหารบำรุง กำลังหลายสูตรด้วยกัน ตามรายละเอียดดังนี้ข้าวเปลือก ต้องคัดเอาเฉพาะเมล็ดที่ดี ด้วยการนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำ เมล็ดที่สมบูรณ์จะมีน้ำหนักมากจะจม น้ำ ส่วนเมล็ดลีบจะลอยน้ำ แล้วช้อนเอาเมล็ดข้าวเปลือก ที่ลีบที่อยู่บนผิวน้ำออก แล้วนำเมล็ดข้าวที่เหลือมาขัดด้วยใบตะไคร้ ให้มันและให้หอมติดเมล็ด เพื่อขจัดความสากของข้าวเมล็ดข้าวเปลือก ช่วยให้ไก่ชนกลืนข้าวเปลือกได้ง่าย เมล็ดข้าวเปลือกที่ดีคือเมล็ดข้าวผา เนื่องจากเมล็ดข้าวชนิดนี้จะคด ทำให้ไก่ชนกลืนง่ายไม่ติดคอหรือสำลัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคคออักเสบตามมาได้ ปัจจุบันเมล็ดข้าวผาหายาก เพราะคนไม่นิยมปลูก ไข่ไก่กะเทาะเปลือก แล้วกรองเอาแต่ไข่แดงให้ไก่กินประมาณ 3 วันต่อฟอง ไข่ที่จะนำมาให้ไก่ชนกินนี้ ไม่ควรต้ม นอกจากบางตัวที่กลืนยาก ให้ต้มและปั้นเป็นก้อนให้กินหอยขมใช้ป้อนให้ไก่กินแต่ต้องคัดเลือกเอาขนาดที่ไม่โตเกินไป เพื่อไม่ให้ติดคอไก่ ทุบหรือบดละเอียดผสมอาหารให้ไก่ชนกินก็ได้เนื้อวัวหรือเนื้อควาย นำมาปิ้งหรือย่างกลางสุกกลางดิบ แล้วหั่นเป็นชิ้นให้กินหรือนำมาแช่น้ำผึ้งก่อนแล้ว ให้ไก่กินก็ได้เนื้อปลาช่อน นำมาปิ้งหรือย่างกลางสุกกลางดิบ แล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นให้กินหญ้าหรือผักหญ้าที่จะนำมาให้ไก่ชนกิน ควรจะเป็นหญ้าแห้วหมู หญ้าขนและผักควรเป็นผักกาดหั่นเป็นชิ้นให้กินเพื่อเป็นการเสริมวิตามินสมุนไพร เช่น บอระเพ็ด กระชาย ตะไคร้ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888