เข้าสู่ระบบ

Tags : อาชีพเสริมเกษตรกร เลี้ยงไก่พื้นบ้าน

อาชีพเสริมเกษตรกร เลี้ยงไก่พื้นบ้าน

อาชีพเสริมเกษตรกร เลี้ยงไก่พื้นบ้าน อาชีพเสริมเกษตรกร เลี้ยงไก่พื้นบ้าน บางระจันเลือดแท้ทำตลาดส่งออก  ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปัญหาโรคระบาดในไก่เกิดขึ้นทำให้หลายฟาร์มประสบกับภาวะสูญเสียจำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังมีผู้เลี้ยงอีกจำนวนหนึ่งไม่ได้รับผลกระทบเพราะการดูแลอย่างเป็นระบบภายในฟาร์ม การทำความสะอาดการให้วัคซีนที่ถูกต้องส่งผลให้โรคแพร่กระจายไม่ถึงซึ่งในพื้นที่ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นบ้านเป็นอาชีพหลักทั้งยังมีลูกฟาร์มกระจายออกไปทั้งในจังหวัดสิงห์บุรีและต่างจังหวัด อีก 14 แห่ง ก็ไม่ประสบปัญหาโรคระบาดเช่นเดียวกันเพราะการดูแลอย่างเป็นระบบตามที่กล่าวมา คุณเกรียงไกร โพธิ์ดี เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้าน 4 สายพันธุ์หลัก ได้แก่ เหลืองหางขาว ประดู่หางดำ เขียวหางดำ และเทาทอง คลุกคลีในวงการไก่พื้นบ้านมานาน 12 ปี ตลอดเวลา 12 ปี เป็นประสบการณ์ที่ทำให้วันนี้ คุณเกรียงไกร เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้านมือหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี เพราะนอกจากจะเป็นผู้เลี้ยง เพาะ ขยายพันธุ์ อนุรักษ์สายพันธุ์ ทำการตลาดในประเทศและต่างประเทศแล้วยังสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรด้วยกันให้ไก่ไปเลี้ยงแล้วรับซื้อลูกไก่ประกันราคาอีกด้วย ผมเริ่มต้นจากไก่สวยงามก็เป็นไก่พื้นบ้านแต่เลี้ยงแล้วเอาไปชนสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะการเลี้ยงไก่พื้นบ้านแล้วนำไปชนด้วย ต้องใช้ดูแลค่อนข้างละเอียดมาก เช่น การออกกำลังกาย การตากแดด การให้น้ำ ทุกอย่างต้องใช้เวลา ผมจึงเลิก แต่สุดท้ายก็หันมาสนใจไก่พื้นบ้านในลักษณะของไก่สวยงาม ไม่เอาไปชนที่ไหนแต่เพราะไม่มีประสบการณ์ทำให้ช่วงแรกถูกหลอกได้สายพันธุ์ที่เลือดไม่แท้หมดเงินไปหลายแสนบาท คุณเกรียงไกรต้องการเลือดแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงเข้าใจว่าหากเพาะไก่พื้นบ้านขายลูกค้าที่มาซื้อก็ต้องการไก่เลือดแท้ 100 […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888