เข้าสู่ระบบ

Tags : องค์ประกอบกีฬาไก่ชน กีฬาพื้นบ้านไทย

องค์ประกอบกีฬาไก่ชน กีฬาพื้นบ้านไทย

องค์ประกอบกีฬาไก่ชน กีฬาพื้นบ้านไทย องค์ประกอบกีฬาไก่ชน กีฬาพื้นบ้านไทย เป็นกีฬาพื้นบ้านที่นิยมมานานมากแล้วในแถบเอเชีย มีรูปแบบการแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจ ในสมัยโบราณถึงขึ้นเดิมพันยกบ้านยกเมืองกันเลยทีเดียว วันนี้เรามาเรียนรู้กติกากีฬาไก่ชนและคำศัพท์เฉพาะของกีฬาประเภทนี้กัน กติกาการแข่งขัน ในการแข่งขัน กีฬาไก่ชน นั้นเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการแข่งขันชกมวยก็ไม่ต่างอะไรกันมากนัก โดยมวยนั้น ในการขึ้นชกแต่ละครั้งก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพิ่งทำการเปรียบมวยและจัดแบ่งรุ่นของการลงชก เช่นเดียวกับไก่ชน ก่อนทำการแข่งขันต้องมีการลงทะเบียนทำประวัติไก่แต่ละตัวให้ชัดเจนว่ามีใครเป็นเจ้าของ อายุกี่ปี ความสูง น้ำหนักเท่าไหร่ และสายพันธุ์อะไรเพื่อนำไก่ทั้งสองมาทำการเปรียบไก่กันจากนั้นในการชกมวยแต่ละยก ซึ่งในสนามชนไก่จะเรียกว่า “1 ยก” ว่า “1 อัน” เพราะในสมัยโบราณจะใช้วิธีนำกะลาที่ทำจากมะพร้าวมาเจาะรูที่ก้นและวางลงบนตุ่มหรือภาชนะใส่น้ำเพื่อให้น้ำค่อยๆ รั่วเข้าภายในกะลามะพร้าวนั้น เมื่อนำเข้ากะลาจนกะลาจมน้ำก็คือว่าหมด 1 อัน ซึ่งในปัจจุบันใช้กับเวลาแทน การตีไก่หรือแข่งขันไก่ชน 1 อันใช้เวลา 10 นาที รวมทั้งหมด 5 อันต่อหนึ่งเกม ระหว่างอันจะให้ไก่ได้พัก 2 นาทีเพื่อทำการให้น้ำภายในสนามและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ทางสนามจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เช่น ข้าวสุก ขนไก่แยงคอ น้ำ ก่อนที่จะมีการแข่งขันไก่แต่ละตัวต้องทำการใส่เดือยหรือนวมที่อยู่บริเวณข้อขาไก่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกินกว่าเหตุ เจ้าของไก่สามารถทำการเสริมปีกไก่และเข้าปากได้ก่อนเริ่มการแข่งขันเท่านั้นในระหว่างการแข่งขันหากไก่ชนเกิดอาการบาดเจ็บ ห้ามเจ้าของไก่ทำการไขหัว ถ่างตาและเย็บแผลระหว่างพัก รวมตลอดถึงห้ามใช้ยาหม่อง ยาโด๊ป หรือสารเคมีอื่นใดเข้ามาเกี่ยวข้องในการแข่งขัน หากตรวจพบจะถูกปรับแพ้ทันที การตัดสินการแข่งขัน […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888