เข้าสู่ระบบ

Tags : องค์กรภาคีช่วยเหลือไก่ชน และอื่นๆ

องค์กรภาคีช่วยเหลือไก่ชน และอื่นๆ

องค์กรภาคีช่วยเหลือไก่ชน และอื่นๆ องค์กรภาคีช่วยเหลือไก่ชน และอื่นๆ  แถลงการณ์คัดค้านคำสั่งกระทรวงอนุญาตเปิดบ่อน วัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน ม้าแข่ง ทั่วประเทศ ได้มีออกให้คำแถลงการณ์คัดค้าน แล้วจะประกาศคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ได้อนุญาตให้มีการเล่นการพนันประเภทให้สัตว์ต่อสู้กันได้ต่อ หรือแข่งขันสัตว์ และให้เปิดบ่อน วัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน ม้าแข่ง ทั่วประเทศ สืบเนื่องด้วยคำสั่งด่วนที่สุดของ กระทรวงมหาดไทย ที่ได้ทำการลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องอนุญาตให้มีการจัดการพนันให้สัตว์ต้อสู้กัน และเปิดบ่อน วัวชน ไก่ชน ปลากัด วัวลาน ม้าแข่ง ทั่วประเทศ ทางองค์กรภาคีช่วยเหลือสัตว์แห่งประเทศไทย มีความวิตกกังวลว่า ประกาศดังกล่าว จะสร้างส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เพราะในปัจจุบัน นานาอารยะประเทศ ต่างมุ่งเข้าสู่ประเทศแห่งการรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพสัตว์ในทุกอุตสาหกรรม หลายประเทศทั่วโลก มีความพยายามถอดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการใช้สัตว์เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการออกคำสั่งสวนกระแสโลก ซึ่งในปัจจุบันพลเมืองโลกส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวแบบมีสำนึกรับผิดชอบ การประกาศนโยบายดังกล่าว จึงสุ่มเสี่ยง ต่อการถูกประณามจากประชาคมโลก […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888