เข้าสู่ระบบ

Tags : หนุ่มเลี้ยงไก่เตี้ย ไก่สวยงาม

หนุ่มเลี้ยงไก่เตี้ย ไก่สวยงาม

หนุ่มเลี้ยงไก่เตี้ย ไก่สวยงาม ขายสร้างรายได้เสริม หนุ่มเลี้ยงไก่เตี้ย ไก่สวยงาม หนุ่มวัย42 ปี มีอาชีพรับจ้าง เพาะเลี้ยงไก่สวยงามขายสร้างรายได้เพิ่ม เพาะไก้เตี้ย 6สายพันธุ์ ยุคเศษฐกิจตกต่ำหนุ่มวัย 42 ปี มีอาชีพรับจ้าง เพาะเลี้ยงไก่เตี้ย ไก่สวยงามขายสร้างรายได้เพิ่ม เพาะไก้เตี้ย 6 สายพันธุ์ ขายไก่ตอนอายุประมาณ 2-3 เดือน ในราคาคู่ละ 500- 1,500 บาท เพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัว นายศักดิ์รินทร์ ตรีพลอักษรศรี อายุ 42 ปี ต.คูหาสวรรค์ เขตเทศบาลเมืองพัทลุงเจ้าของคอกไก่เตี้ยสวยงาม เปิดเผยว่า ได้เลี้ยงไก่เตี้ยสวยงาม เพื่อเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำงานรับจ้างรายวัน มาเป็นระยะเวลา 5 ปี จะถึงขณะนี้ตนมีไก่สวยงามอยู่ประมาณ 100 กว่า ตัว มีแม่- พ่อพันธุ์ 50 คู่ นอกนั้นจะเป็นลูกไก่ โดยไก่เตี้ย ไก่สวยงามที่เลี้ยงมี6สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ขาวชี ดอกหมอก […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888