เข้าสู่ระบบ

Tags : หนุ่มกาฬสินธุ์ เพาะพันธุ์ไก่ชนขาย

หนุ่มกาฬสินธุ์ เพาะพันธุ์ไก่ชนขาย

หนุ่มกาฬสินธุ์ เพาะพันธุ์ไก่ชนขาย หนุ่มกาฬสินธุ์ เพาะพันธุ์ไก่ชนขาย สร้างรายได้ส่งตัวเองเรียนจบปริญญาตรีปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรกรในยุคนี้มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ เป็นเสมือนกำลังสำคัญที่ช่วยให้การทำเกษตรทุกแขนงของประเทศ อาชีพที่ยั่งยืนสืบทอดต่อไปส่งผลให้คนรุ่นใหม่เมื่อจบการศึกษาแล้วได้กลับสู่ภูมิลำเนา ทำอาชีพทางการเกษตรโดยนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา ต่อยอดและสร้างการตลาดแบบสมัยใหม่มากขึ้นทำให้สินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่รู้จักของลูกค้าเป็นวงกว้าง การเลี้ยงไก่ชนหรือไก่พื้นเมืองเป็นอีกหนึ่งสัตว์ปีกที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอ ส่งผ่านรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นปศุสัตว์ที่อยู่ในสายเลือดของคนไทยมาอย่างช้านาน นอกจากจะเป็นเกมกีฬาที่เพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถทำเป็นรายได้ให้กับผู้เลี้ยงอีกด้วย คุณวีระวัฒน์ วรรณโภชน์ อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่นชอบการเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อเขาย่างเข้าสู่ช่วงอายุ 15 ปี มีความรับผิดชอบมากขึ้นจึงเรียนรู้การเพาะพันธุ์และฝึกไก่ให้มีความเก่งกาจในการชน จนไก่ภายในฟาร์มต้องตาของผู้ที่รักการเลี้ยงไก่ชน ทำให้เขามีลูกค้าเข้ามาซื้อขายอยู่เสมอจนสามารถทำเงินและนำเงินที่ได้เก็บสะสมและจ่ายค่าเทอมแบ่งเบาภาระของครอบครัวจนเรียนจบปริญญาตรี เห็นการเลี้ยงไก่ชนมาตั้งแต่ยังเด็ก คุณวีระวัฒน์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงไก่ชนคลื่นลูกใหม่ไฟแรงวัย 24 ปี บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเห็นคุณตาเลี้ยงไก่ชนมาโดยตลอดทำให้ได้คลุกคลีและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับไก่ชนเมื่อผ่านนานวันมาสู่วัยที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาได้รับไก่ชนมา 1 คู่ จึงทำการเพาะพันธุ์เองพร้อมทั้งผลิตลูกพันธุ์ออกมาฝึกและนำไปชนในสนาม ผลปรากฏว่าไก่ชนของเขาชนะในสนามจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาได้เพาะพันธุ์ไก่ชนขายมีรายได้จากสิ่งที่เขารัก วัยเด็กของผมมีเพียงไก่ชน ที่เป็นสัตว์เลี้ยงเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ทำอยู่ตลอด พอผมโตขึ้นมีความรับผิดชอบคุณตาก็เลยให้มาเลี้ยงจัดการเอง 1 คู่ เราก็นำความรู้ที่ได้จากการดูคุณตามาทดลองเลี้ยงเอง ผลิตลูกไก่ของเราเองก็ประสบผลสำเร็จดี พอนำไปชนในสนามต่างๆ ไก่ชนผมก็ชนะทำให้คนที่เขาเห็นก็อยากจะซื้อไก่จากผม จึงเป็นจุดเริ่มต้นในครั้งนั้นที่ผมสามารถขายไก่ชนและมีเงินเก็บเป็นของตัวเอง คุณวีระวัฒน์ เล่าถึงจุดเริ่มต้น ในทุกวันช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนที่จะไปโรงเรียน คุณวีระวัฒน์ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888