เข้าสู่ระบบ

Tags : สายพันธุ์ไก่ชนไทย ไก่เหลืองหางขาว

สายพันธุ์ไก่ชนไทย ไก่เหลืองหางขาว

สายพันธุ์ไก่ชนไทย ไก่เหลืองหางขาว สายพันธุ์ไก่ชนไทย ไก่เหลืองหางขาว ไก่พื้นเมืองของไทยสายพันธุ์หนึ่งซึ่งพัฒนามาจากไก่บ้านพันธุ์กะตังอูหรือไก่อู มีมาพร้อมคนไทยโบราณพบคนนำไก่มาชนกันในสมัยสุโขทัย ไก่เหลืองหางขาวที่นิยมเป็นพันธุ์แท้ดั้งเดิมต้องเป็นไก่บ้านกร่าง บ้านหัวเทจังหวัดพิษณุโลกเพราะไก่พิษณุโลกเป็นไก่ในประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมัยทรงพำนักอยู่ในประเทศพม่าได้ทรงนำไก่เหลือง หางขาวจากพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองพระราชบิดาของพระองค์ไปชนกับไก่ของพระมหาอุปราชา ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ฉลาดปราดเปรียว อึด ทน เป็นไก่เชิงแปดกระบวนท่าไก่เหลืองหางขาวจึงชนะไก่พม่ามาตลอด ครั้งหนึ่งไก่ไทยชนกับไก่พม่าหน้าพระที่นั่งไก่เหลืองหางขาวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตีไก่เหลืองโยดอกหมากหางดำของพระมหาอุปราชาคอหักล้มลงและแพ้ ทำให้พระมหาอุปราชทรงอับอายกล่าวแก้ว่าไก่เชลยตัวนี้เก่งจริงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงกล่าวตอบโต้ด้วยความภาคภูมิว่า ไก่เชลยตัวนี้อย่าว่าแต่จะตีอย่างกีฬาในวังเหมือนวันนี้เลยตีพนันเอาบ้านเมืองกันก็ยังได้ จากพระราชดำรัสที่ทรงกล่าวโดยไม่สะทกสะท้านและมั่นพระทัยในไก่เหลืองหางขาวของพระองค์ ทำให้พระมหาอุปราชาทรงเกรงกลัวหาหนทางกลั่นแกล้งและกำจัด เป็นผลทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าได้ไก่เหลืองหางขาวจึงมีชื่อเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไก่เจ้าเลี้ยง และ ไก่พระนเรศวร ซึ่งปัจจุบันชาวพิษณุโลกมีความภาคภูมิใจและหวงแหนในสมบัติล้ำค่าทางประวัติศาสตร์นี้มาก จึงมีการอนุรักษ์และพัฒนาไก่สายพันธุ์นี้มาโดยตลอดในประเทศที่มีกีฬาชนไก่จะรู้จักไก่ไทยเหลืองหางขาวเป็นอย่างดี ลักษณะเด่นประจำพันธุ์เพศผู้ รูปร่างลักษณะ ไก่เหลืองหางขาวมีรูปร่างสูงระหงคอยาวสง่างามและปราดเปรียว ไหล่กว้าง คางรัด อกเป็นมัด กล้ามเนื้อรูปใบโพธิ์ ลำตัวยาวจับ2 ท่อนบานหัวบานท้ายไหล่หนาใหญ่ บั้นท้ายโต กระดูกใหญ่ ปั้นขาใหญ่ยาวแข็งแรง แข้งกลมกลึงประดุจลำหวาย หางยาวดกเป็นฟ่อนดูสวยงามยิ่งนัก ตะเกียบ แข็งชิด หนาแข็งแรง ปลายโค้งเข้าหากัน ใบหน้า แหลมเกลี้ยงเกลาและกลมกลึงแบบหน้าเหยี่ยวหรือหน้านกยูง หาง หางพัดยาว สีดำและเรียงเป็นระเบียบจากล่างขึ้นบน ข้างละประมาณ7 เส้น เส้นหางพัดข้างละ2 เส้นเป็นหางยาวเรียกว่า หางรับ หางกระรวยดกก้านหางแข็งยาวพุ่งตรงเป็นฟ่อน ปลายหางโค้งลงเล็กน้อยจรดพื้น หางกระรวยคู่กลางซึ่งเป็นหางเอกจะขาวปลอด หางกระรวยรองจะมีสีขาวปลายดำพุ่งตรงคู่กับกระรวยเอกเป็นฟ่อน กระเบนใหญ่ ขั้วหางชิด […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888