เข้าสู่ระบบ

Tags : สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำมาชน

สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำมาชน

สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำมาชน สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำมาชน ไก่ชนนับเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่เมืองของเกษตรกรไทยมาช้านาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาหาร หรือเพื่อความสวยงามและเกมกีฬา  ไก่ชนนับเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้านคู่เมืองของเกษตรกรไทยมาช้านาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือน เพื่อความสวยงามและเกมกีฬา ซึ่งไก่ชนมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ เช่น สามารถฟักไข่เองได้ เลี้ยงลูกได้ดี มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีมีความแข็งแรง ทนทานต่อโรคและมีความสามารถในชั้นเชิงการต่อสู้ จนทำให้สามารถสืบทอดแพร่พันธุ์ได้จนถึงทุกวันนี้ ไก่ชน เป็นไก่ที่กำเนิดและพัฒนามาจากไก่พันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่า ไก่อูโดยปกติไก่อู จะมีนิสัยใจคอแตกต่างไปจากไก่สายพันธุ์อื่น ไก่อูเป็นไก่ที่มีหลายสี มีขนาดใหญ่ แต่ปราดเปรียว แข็งแรง มีนิสัยเป็นนักสู้ บินเก่งและทรหด ชอบการต่อสู้ เป็นยอดนักสู้ในสายเลือด เมื่อเจอกันเป็นต้องตีกัน มนุษย์เห็นเป็นความสนุกสนาน จึงจับไก่มาเลี้ยงให้ชนกันกลายมาเป็น การชนไก่ในปัจจุบัน สายพันธุ์ไก่ชนที่นิยมนำเข้าชน ส่วนใหญ่จะเป็นไก่ชนสายพันธุ์แท้ คือ สายพันธุ์พม่า ส่วนไก่ชนลูกผสมสองสายพันธุ์ คือ ไก่ชนสายพันธุ์พม่าผสมกับไซง่อน ไก่ชนลูกผสมสามสายพันธุ์ ได้แก่ ไก่ชนสายพันธุ์พม่าผสมไซง่อนและป่าก๋อย นิยมใช้วิธีจับคู่ผสมให้ไก่ชนผสมกันเองตามธรรมชาติ ลักษณะของพ่อพันธุ์ที่คัดเลือก คัดเลือกจากประวัติที่ดี เคยชนชนะมาก่อน มีชั้นเชิงดี ตีแม่น ลักษณะแม่พันธุ์ที่คัดเลือก คือเป็นสีเดียวกันกับพ่อพันธุ์ ลำตัวสมส่วนเลี้ยงลูกเก่ง ลักษณะของไก่ชนที่นิยมนำเข้ามาชน พิจารณาจากองค์ประกอบภายนอกของตัวไก่โดยมีลักษณะดังนี้ มีน้ำหนักประมาณ 2.60 – […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888