เข้าสู่ระบบ

Tags : สมอ. โชว์ใบรับรองมอก.เอส สนามไก่ชน

สมอ. โชว์ใบรับรอง มอก.เอส สนามไก่ชน

สมอ. โชว์ใบรับรอง มอก.เอส สนามไก่ชน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. โชว์ใบรับรอง มอก.เอส สนามไก่ชน นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสมอ. ให้ความสำคัญพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ล่าสุด สมอ. อยู่ระหว่างเดินหน้าออกใบรับรองมาตรฐาน มอก. เอส เป็นมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการรับรองสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน แบ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานด้านการบริการ ล่าสุดได้ออกมาตรฐานบริการสนามกีฬาชนไก่และชนโค ประกอบด้วย มอก. เอส 188-2564 คือ มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการสนามกีฬาชนโค เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้ขอรับใบรับรอง : บริษัท วัวชนทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย จำกัด , มอก. เอส 189-2564 : มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการสนามกีฬาชนไก่ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และผู้ขอรับใบรับรอง คือ บริษัท แซนด์ แอนด์ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888