เข้าสู่ระบบ

Tags : วิธีดูไก่ชน

วิธีดูไก่ชน

วิธีดูไก่ชน วิธีดูไก่ชน คือวิธีดูไก่ชนข้อแรกต้องวิเคาะห์จากรูปลักษณะ วิธีดูไก่ชนข้อสองพิจารณาชั้นเชิง โครงสร้างและแข้งไก่ชน วิธีดูไก่ชนข้อแรกต้องวิเคราะห์จากรูปลักษณะ 1.ความสูงของวิธีดูไก่ชน ให้เริ่มดูที่ข้อขา ช่วงแข้งที่ยาว 2.น้ำหนักของไก่ชน ต้องโครงใหญ่ น้ำหนักน้อย 3.อายุไก่ชน  3.1 ให้สังเกตเดือย ควรมีเดือยยาวและแหลม หรือเดือยตัดเป็นปากฉลาม ถือว่าเป็นไก่ที่มีอายุดี 3.2 เกล็ดแข้ง ให้สังเกตที่แข้งไก่ว่ามีการหลุดหรือเปลี่ยนเกร็ดหรือไม่ ถือเป็นไก่อายุ 3.3 ขน ควรมีร่องรอยทั้งขนเก่าและใหม่ 4.วิธีดูไก่ชนรูปลักษณ์ดี 4.1 ใบหน้าเล็ก คางรัด หงอนบางกลางหงอนสูง 4.2 ปากใหญ่ยาว ปากเป็นร่องน้ำสองข้างลึก (ปากสีเดียวกับขา) 4.3นัยตาดำเล็ก ตาขาวมีสีขาว (หรือตาสีเดียวกีบสร้อยคอ) 4.4 ยืนขาตรงอกเชิด ไก่ชนเน้นเชิงบน กระดูกหน้าอกใหญ่ ยาว 4.5 สร้อยคอต้องยาวติดต่อสร้อยกลางหลัง คอใหญ่และกระดูกปล้องคอถี่ๆ 4.6 หางยาวแข็ง โคนหางใหญ่ 4.7 เส้นขาใหญ่ แข้งเล็ก แห้ง ร่องเกล็ดแข้งลึกและกลม เกล็ดแข้งใส เหมือนเล็บมือ อุ้งเท้าบาง แคร่หลังใหญ่ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888