เข้าสู่ระบบ

Tags : วิธีดูแลแม่พันธุ์ไก่ชน

วิธีดูแลแม่พันธุ์ไก่ชน

วิธีดูแลแม่พันธุ์ไก่ชน วิธีดูแลแม่พันธุ์ไก่ชน การให้อาหารไก่สาวควรเร่งให้อาหารครบหมู่ การผสมพันธุ์ไก่ชน ไม่ควรให้แม่ไก่อยู่ในเล้าเป็นฝูง เพราะจะทำให้ไก่จิกตีกัน เมื่อเลือกพันธุ์แม่ไก่ได้แล้ว ไม่ควรให้แม่ไก่ตีกัน เพราะอาจจะทำให้ไข่แตกในท้อง แม่ไก่จะตาย หรือ อาจหยุดไข่หลายวัน การให้อาหารไก่สมควรเร่งให้อาหารครบหมู่ การผสมพันธุ์ไก่ชน ไม่ควรให้แม่ไก่อยู่ในเล้าเป็นฝูง เพราะจะทำให้จิกตีกัน ถ้าเป็นไปได้ควรให้อยู่เล้าละตัว หรือ ปล่อยให้อยู่อย่างอิสระในไร่ ในสวน ไม่ควรให้พ่อไก่ กับแม่ไก่ตลอดวัน เพราะการผสมมากทำให้แม่ไก่โทรม นอกจากนี้ต้องดูพ่อไก่ อย่าให้มีเล็บคม ต้องหมั่นตัดให้สั้น เพราะมันจะตะกายหลัง ทำให้หลัง มีบาดแผลได้ และ ควรตัดปลายจงพ่อไก่ออก เพราะมันจะจิกหัวแม่ไก่ จนเกิดแผลเวลาผสมพันธุ์ และ หากพ่อพันธุ์เดือยยาว ต้องตัดเดือยออกให้สั้น ป้องกันเดือยทิ่มหลังแม่ไก่ หรือ ทิ่มก้นตัวเอง เมื่อแม่ไก่ ไข่ชุดที่สองออกมาหมดชุดแล้ว ให้เอาไข่ไปให้แม่ไก่อื่น หรือ ใช้เครื่องฟัก ไม่ควรให้แม่ไก่ฟักเอง เพราะในระยะนี้ แม่ไก่จะกำลังเติบโตอีก ถ้าให้ฟักไข่ แม่ไก่จะเติบโตไม่เต็มที่ เมื่อไข่ออกหมดแล้ว ให้นำแม่ไก่ไปอาบน้ำ สระขน ให้สะอาด ฆ่าเหา ฆ่าไรที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวจากนั้นนำไปถ่ายฆ่าพยาธิ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888