เข้าสู่ระบบ

Tags : วิธีการฝึก ไก่ชนล้านนา ให้เก่ง

ไก่ชนล้านนา วิธีการฝึกให้เก่ง

ไก่ชนล้านนา วิธีการฝึกให้เก่ง ไก่ชนล้านนา วิธีการฝึกให้เก่ง เวลาเตรียมร่างกายของไก่ ให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อสำหรับการแข่งขัน  ไก่ชนล้านนา ควรเริ่มฝึกเมื่ออายุมากกว่า 10 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เลี้ยงได้ มีเวลาเตรียมร่างกาย ของไก่ให้แข็งแรงสมบูรณ์ และ ช่วงที่ไก่เจริญวัยเต็มที่แล้ว กระดูกจึงจะ แข็งแรงพอ ที่จะนำมาเปรียบชนได้ ขั้นตอนการฝึกไก่ มีดังนี้ ทดลองหาเชิง ที่ไก่ถนัดก่อน ไก่ชนแต่ละตัวมักมีเชิงชน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วแต่ความถนัด ของไก่ชนแต่ละตัว ซึ่งจะแตกต่างการไป ในการฝึกช่วงแรก ผู้เลี้ยงจึงควรทำชอบดู เชิงปล้ำของไก่ตัวที่กำลังฝึกเสียก่อน ว่ามีความถนัดแบบไหน โดยเชิงของไก่ อาจแบ่งได้ ดังนี้เชิงเท้าบ่า เป็นลักษณะ การเปรียบชนโดยใช้ไหล่เข้าชน แล้วใช้จงอย ปากจิกบ่าคู่ต่อสู้ ตามด้วยการตีเข้าท้อง หรือ ตีเข้าหน้าอกเชิงสาด เป็นลักษณะ การเข้าตีคู่ต่อสู้ โดยใช้การสาดแข้งเข้าใส่เป็นหลัก มักไม่ค่อยใช้ จงอยปากในการจิกตีเชิงมัด เป็นลักษณะการเปรียบชน แบบเอาหัวมุดเข้าใต้ปีก และโผล่หัวขึ้นไปจิกหัว สร้อย หรือหูของคู่ต่อสู้ และ อาจจะตามด้วยการตีเข้าหัว เข้าคอ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888