เข้าสู่ระบบ

Tags : วิถีชีวิตไก่ชนสู่การพนันชนไก่

วิถีชีวิตไก่ชนสู่การพนันชนไก่

วิถีชีวิตไก่ชนสู่การพนันชนไก่ วิถีชีวิตไก่ชนสู่การพนันชนไก่ การชนไก่เป็นกิจกรรมสันทนาการหนึ่งตามวัฒนธรรม จารีต ความเชื่อที่สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ชนไก่ เป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่นิยมกันมานานในสังคมเกษตรกรรม เป็นกิจกรรมสันทนาการหนึ่งตามวัฒนธรรม จารีต ความเชื่อที่สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน หรือเพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนปรับปรุงสายพันธุ์ไก่บ้านให้แข็งแรง ทรหด และมีลีลาการต่อสู้ที่เก่งฉกาจขึ้น จนเรียกกันว่า “การชนไก่ เป็นส่วนหนึ่งในวิถีของชุมชนไทย” ที่มักนิยมเล่นชนไก่กันหลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผล เช่น ในช่วงสงกรานต์ หรือตามเทศกาลอื่นๆ ในเวลาต่อมา การละเล่นพื้นบ้านที่มีอยู่เดิมหลายประเภทนั้น ได้ถูกดัดแปลงโดยการนำกระบวนการ และกฎเกณฑ์ของการพนันในบ่อนพนันมาประยุกต์ใช้ด้วย การดึงส่วนลึกในจิตใจของคนออกมาให้มีความหวัง มีความตื่นเต้นความเร้าใจ ซึ่งจะได้มาโดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยจากการแข่งขัน กระทั่งการพนันลักษณะนี้ ถูกระบุว่าให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการพนัน ปี พ.ศ. 2478 ในมาตรา 4 ทว่าแม้ประเทศไทยจะมี พระราชบัญญัติการพนัน เพื่อควบคุมการพนันมากว่า 76 ปี แต่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถยับยั้งการขยายตัวของการพนันชนไก่ที่นับวันจะเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบ่อนในลักษณะถูกกฎหมาย หรือเลี่ยงกฎหมาย โดยเฉพาะในยุคการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ ผนวกกับเงื่อนไขปัจจัยของนโยบายรัฐ การละเล่นชนไก่จากการตั้งวงชนไก่ เพื่อความสนุกสนานข้างกองไฟหลังเกี่ยวข้าวในฤดูหนาว และได้พัฒนาการโดยเปลี่ยนฐานะจากการละเล่นสู่วงจรการพนันอย่างเต็มรูปแบบ มีเงินเดิมพันเป็นเป้าหมาย และถูกดึงเข้าไปอยู่ในโครงสร้างความสัมพันธ์ของการแสวงหาอำนาจ และผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ไม่ใช่แค่เฉพาะกับชาวบ้านเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงผู้มีอำนาจอิทธิพล ทั้งในแวดวงนักการเมือง นักธุรกิจ […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888