เข้าสู่ระบบ

Tags : ลักษณะของปากไก่ชนที่เก่งและดี

ลักษณะของปากไก่ชนที่เก่งและดี

ลักษณะของปากไก่ชนที่เก่งและดี ลักษณะของปากไก่ชนที่เก่งและดี เป็นอาวุธที่สำคัญในใช้ต่อสู้ ลักษณะไก่แบบนี้เห็นทีว่ามีโอกาสที่จะชนะสูงมาก ไก่ที่มีปากแบบสกุลร่องน้ำโดยคำว่า สกุลร่องน้ำ จะหมายความว่าเป็นปากที่มีโคนที่ใหญ่ โดยสีของปากควร จะเป็นสีเดียวตลอด รวมไปถึง แข้ง เล็บ และเดือยของไก่ ลักษณะเด่นคือมีร่องน้ำ ไปตามแนวยาว ตั้งแต่โคนไปจนถึงปลาย โดยที่ตรงปลายปาก จะต้องมีลักษณะงุ้มลง เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งมักเจอไก่ปากสกุลร่องน้ำ ในสายพันธ์ุของไก่เหลืองหางขาวไก่ที่มีปากแบบมังกรคาบแก้วสำหรับ มังกรคาบแก้ว กับคำว่า ปากคาบเพชร นั้นเป็นเดียวกันเพียงแค่ใช้เรียกต่างท้องถิ่นเท่านั้น โดยจะมีลักษณะใกล้เคียง กับปากแบบสกุลร่องน้ำ ต่างกันเพียงแค่สีปากของไก่จะมีสีดำปะปน หรือแดงและขาวแซมบ้าง ซึ่งจะไม่เป็นสีเดียวทั้งปาก เหมือนกับสกุลร่องน้ำ โดยไก่ที่มีปากมังกรคาบแก้ว มักจะจิกคู่ต่อสู้ได้ดี ทำให้คู่ต่อสู้ เกิดบาดแผลได้ง่าย เรียกว่าเป็นไก่เชิงรุก ที่เก่งไก่ที่มีปากปัด ตลอดไก่ปากปัด ตลอดมีลักษณะคล้ายกับสกุลร่องน้ำ แต่ทว่าสี ของปากจะไม่เท่าเทียมกัน จะมีสีอื่นๆมาปะปนอยู่ ส่วนข้อแตกต่างคือ จะไม่มีรางน้ำบริเวณตรงข้างปากแต่ถ้าหากว่าพบเจอไก่ ปากปัดตลอดมีสี เสมอกันทั้งปาก แข้งเล็บและเดือย เป็นสีเดียวจะบ่งบอกว่าไก่ ตัวนั้นคือไก่ที่เก่งและโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้ อย่างมีชั้นเชิงเรียกว่าใคร ได้ไก่ลักษณะนี้ รับรองสบาย สำหรับปากของไก่ชน นั้นสามารถบ่งบอกอะไรได้มากมาย และถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมาก […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888