เข้าสู่ระบบ

Tags : รู้ทันภัยร้ายโรคบิดรุ่นแรงทำให้ไก่ล้มตายเป็นเบือ

รู้ทันภัยร้ายโรคบิดรุ่นแรงทำให้ไก่ล้มตายเป็นเบือ

รู้ทันภัยร้ายโรคบิดรุ่นแรงทำให้ไก่ล้มตายเป็นเบือ รู้ทันภัยร้ายโรคบิดรุ่นแรงทำให้ไก่ล้มตายเป็นเบือ ถ้าติดเชื้อบิดจะทำให้ความสมบูรณ์แข็งแรงไก่ลดลง ป่วยง่าย โตช้า โรคบิด ที่เกิดกับไก่นั้นรุนแรงนัก สามารถทำให้ไก่ล้มตายได้อย่างที่เรียกว่า ตายเป็นเบือความจริงแล้วโรคบิดที่เกิดขึ้นกับไก่นี้เหมือนๆ กับโรคพยาธิลำไส้ทั่วไป แต่โรคบิดของไก่ นี้จำทให้ไก่กินอาหารได้น้อยลง กินน้ำมากขึ้นจนเกิดอาการผิดปกติในร่างกาย ไก่จะมีอาการหงอยเหงา ซึม ถ่ายอุจจาระแบบอาการท้องร่วง ปีกก็ตกลงด้วย เวลาถ่ายก็มีเลือดปนออกมา ซึ่งอาจจะเป็นสีแดง สีแดงเข้ม หรือสีน้ำตาลก็ได้ มีอาการบิดไส้ตันจนอีกเสบ เลือดไหล ออกมาเป็นสีคล้ำ ไก่อาจจะมีอาการมาก จะตายมากหรือตายน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นในการที่จะวิจัยว่าไก่เป็นโรคบิดหรือไม่นั้น มีหลักการพิจารณาอยู่ 3 ประการ คือ 1. ไก่มีอาการแสดงว่าเกิดป่วยขึ้นมาแล้ว มีอาการท้องร่วง ถ่ายอุจจาระแบบท้องร่วง 2. อาจจะมีไก่บางตัวเกิดอาการหนักจนตาย เอามาผ่าซากไก่ดูร่องรอยของโรคที่ลำไส้ หรือที่ไส้ตันก็จะทราบดี 3. เอาอุจาระของไก่มาตรวจดู หรือขุดเอาเยื่อเมือกของลำไส้ หรือเอาไส้ต้นของไก่ที่ป่วยมาตรวจดูการป้องกันโรคบิดในไก่ที่ดีที่สุดมีวิธีปัฏบัติอยู่ 2 วิธืด้วยกัน วิธีแรก เป็นการใช้วัคซีน วิธีต่อมา ก็เป็นการเอายาผสมลงไปในอาหารให้ไก่กิน วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ได้ผลดีมากด้วยเนื่องจากมียาชนิดที่ใช้ทำลายเชื้อได้ดี ก็ได้แก่ยาจำพวก เค็กคอก คอยเคน และ ไซโคสเต็ด แล้วยังมการยาชนิดอ่อนที่ใช้ป้องกันอีก […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888