เข้าสู่ระบบ

Tags : ภูมิปัญญาเกี่ยวกับ “สัตว์” ของไทย : ไก่ชนไทย

ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสัตว์ของไทยไก่ชนไทย

ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสัตว์ของไทยไก่ชนไทย     ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสัตว์ของไทยไก่ชนไทย พัฒนามาจากไก่บ้านที่มีถิ่นกำเนิดในดินแดนแถบเอเชียตตะวันออกเฉียงใต้   ไก่ชนไทย  พัฒนามาจากไก่บ้านที่มีถิ่นกำเนิดในดินแดนแถบเอเชียตตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อวิทยาศสาสตร์ว่า Gallus gallus Domesticus ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงชองชาวนาไทยมานมนาน ไม่สามารถระบุหลักฐานได้แน่ชัดเพราะอาหารหลักของไก่ คือ ข้าวเปลือกและแมลงต่างๆ คนในในวัฒนธรรมข้าวจึงล้วนเลี้ยงไก่ควบคู่กับควายหรือวัวที่ใช้ในการทำนา ขณะเดียวกันธรรมชาติของไก่ตัวผู้นั้น มีความเป็นนักสู้ที่ชอบจิกตีกันเป็นประจำเด็กผู้ชายในอนาคตจึงนิยมนำไก่มาเล่นชนกันและพัฒนาเป็นการละเล่นพื้นบ้านและพนันไปในที่สุด โดยนิยมว่า ผู้ที่มีไก่ชนเก่งไว้ครอบครอง แสดงว่ามีบารมีและมีความเป็นลูกผู้ชาย ขณะเดียวกันไก่ชนในอุดมคติของนักเลงไทย ควรจะมีลักษณะ ” เชิงไทยไวพม่าหนังหนาแบบเวียดนาม” กล่าวคือ มีฝีมือในการชนไก่แบบไก่ชนสายพันธ์ุไทย มีความว่องไวแบบไก่ชนสายพันธุ์พม่า และมีความอดทนสูงแบบไกาชนสายพันธุ์เวียดนาม ไก่ชนสายพันธุ์ไทย เป็นไก่ขนาดกลาง มีน้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมมีลักษณะเด่นของจิตไก่สายพันธุ์ไทย คือ เป็นไก่กอกไก่ล็อคกดหัวจิกตี ขณะชนจะคลุกเข้าวงในเอาหัวมุดงัดปีกฝ่ายตรงข้าม แล้วหมุนเป็นวงกลมหาจังหวะจิกหัวฝ่ายตรงข้าม แล้วจะจิกกระโดดเตะ(ตี) การละเล่นไก่ชนมีอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ดังปรากฎในตำนานนิทานและพงศาวดาร เช่นนางสิบสอง พระรถเสมีไก่ชนตัวเก่ง สามารถชนไก่ชนะเจ้าเมือง ชาวบ้านแถบอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เชื่อกันว่าไก่ชนพันธุ์ท้องถิ่นที่เรียกว่า ไกพระรถ สืบสายพันธุ์มาจากไก่พื้นเมืองโบราณในจังหวัดชลบุรีและฉะเทริงเทรา ที่เรียกว่า เมืองพระรถ ส่วนหลักฐานทางพงศาวดาร ปรากฎเรื่อวการชนไก่ของพระนเรศวรที่ชนะเป็นไก่ชนพันธุ์ไทย ที่เรียกว่า ไก่เหลืองหางขาวหรือไก่พระเจ้าห้าพระองค์ ชาวบ้านถือว่าไก่สายพันธุ์นี้เป็นไก่เจ้าไก่งามไก่สง่า ลักษณะ  […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888