เข้าสู่ระบบ

Tags : ภูมิปัญญาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการเลี้ยงไก่ชน

ภูมิปัญญาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการเลี้ยงไก่ชน

ภูมิปัญญาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการเลี้ยงไก่ชน ภูมิปัญญาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการเลี้ยงไก่ชน คือ ภูมิปัญญาในการรักษาพยาบาล ผู้เลี้ยงไก่ชนสามารถดูแลรักษาไก่ได้ตั้งแต่ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การถ่ายพยาธิ การกำจัดไรการให้สมุนไพรช่วยย่อยไปจนถึงกรณีบาดเจ็บหนัก เช่น เมื่อไก่ได้รับบาดเจ็บตาปิดตาแตกปากฉีกปากหลุด “หมอไก่” หรือ “มือนํ้า ภูมิปัญญาที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการเลี้ยงไก่ชน รักษาพยาบาลไก่ได้ ในการชนไก่ มือนํ้าจะมี อะไหล่ ติดตัวไปด้วยเสมอ อะไหล่ไก่ประกอบไปด้วย ปีกไก่ซึ่งมือนํ้าจะทำการต่อปีกก่อนการแข่งขัน “มือนํ้า” มีองค์ความรู้ที่สามารถระบุได้ว่า ไก่แต่ละตัวมีขนปีกกี่อัน ด้านไหนของขนปีกนั้นเป็นด้านบนด้านล่าง เพราะในการต่อปีก ต้องทำให้เหมือนสภาพปกติในธรรมชาติของไก่มากที่สุด อีกทั้งยังมีอะไหล่ “ปากไก่” ที่เก็บรวบรวมจากไก่ที่ตายแล้ว เพื่อประกอบเข้าปากให้ไก่ ในกรณีที่ไก่ชนเกิดปากหลุดในระหว่างการแข่งขัน นอกจากนี้องค์ความรู้สำคัญอีกประการหนึ่งของมือนํ้ายังสะท้อนให้เห็นได้จากการเปรียบไก่ที่ “มือนํ้า” เพียงแต่ดูไก่จากสภาพภายนอก ก็สามารถคาดเดาได้ว่าไก่ตัวนั้นสายพันธุ์อะไร อายุเท่าไร เชิงชนแบบไหน ลำหนักเบาประการใด และ แข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ หรือไม่ เป็นต้น การเปรียบไก่ถือเป็นหัวใจอย่างหนึ่งของการละเล่นชนไก่ การคัดเลือกสายพันธุ์ การเลี้ยงดูฝึกฝนและการรักษาพยาบาลไก่ชน จึงเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการที่คนอยู่ใกล้ชิดกับไก่มานาน มีการสังเกตลองผิดลองถูกกระทั่งเกิดเป็นองค์ความรู้ และ สืบทอดต่อกันมา สิ่งสำคัญที่สุด คือการเลี้ยงไก่ชนไม่สามารถทำได้ในระบบอุตสาหกรรมแบบเบ็ดเสร็จ […]

@Cockfight888
LINE : @Cockfight888