เข้าสู่ระบบ

Tags : พิษโควิด”เพาะไก่ชนขาย”ออเดอร์เพียบ

พิษโควิด”เพาะไก่ชนขาย”ออเดอร์เพียบ

พิษโควิด”เพาะไก่ชนขาย”ออเดอร์เพียบ พิษโควิด”เพาะไก่ชนขาย”ออเดอร์เพียบ หนุ่มใหญ่ใน ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี อดีตลูกจ้างทำงานติดตั้งเสาร์สัญญาณโทรศัพท์ในต่างประเทศถูกเลิกจ้างจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด 19 หันกลับมาเลี้ยงไก่ชนเพาะลูกไก่ชนขายกิจการดีมีสั่งจองตั้งแต่ยังไม่ออกไข่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบหลายอาชีพต้องตกงาน ขาดรายได้หลายคนพยายามมองหาช่องทางอาชีพเสริมเพื่อความอยู่รอดในช่วงนี้ไปก่อน เพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายดีขึ้น หนุ่มใหญ่รายหนึ่งใน ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้ใช้พื้นที่ดินหลังบ้านปลูกกล้วยน้ำหว้าเป็นประโยชน์ให้ร่มเงา เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ชน ของคุณวิชัย แป้นกลัด อายุ 46 ปี  อยู่บ้านเลขที่  59 หมู่ 8 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม ที่นำไก่ไทยหรือไก่ชน หลากหลายสายพันธุ์ที่นำมาเพาะเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนที่ปลูกสร้างแบบง่ายๆ มีทั้งขังอยู่ในสุ่มไก่ ให้น้ำพร้อมข้าวเปลือกไว้พร้อมเพื่อเป็นอาหาร ส่วนหนึ่งนำโอ่ง กระถางหรือ ตะกร้า มาวางให้แม่ไก่ได้ฟักไข่เพื่อเพาะเลี้ยงเอาลูกไว้ขาย ที่เลี้ยงอยู่มี  9 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่พ่อแม่พันธุ์จะไปหาซื้อตามแหล่งสายพันธุ์ที่ จ.พิษณุโลก กำแพงเพชร เชียงใหม่ พิจิตร ได้แก่ พันธุ์เหลืองหางขาว พันธุ์ประดู่หางดำ พันธุ์ขาวชี  พันธุ์เขียวพาลี พันธุ์เทาทอง พันธุ์ด่างเบญจรงค์ พันธุ์นกแดง […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888