เข้าสู่ระบบ

Tags : พิษโควิดเป็นเหตุการแพร่ระบาดแข่งไก่ชน

พิษโควิดเป็นเหตุการแพร่ระบาดแข่งไก่ชน

พิษโควิดเป็นเหตุการแพร่ระบาดแข่งไก่ชน พิษโควิดเป็นเหตุการแพร่ระบาดแข่งไก่ชน มิเพียงบ่อนพนันที่เป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ สนามชนไก่ ในภาคกลาง ก็มีการตรวจพบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด ตระเวนเข้าออกสนามชนไก่หลายแห่ง หลายคนที่ไม่เคยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาชนไก่ อาจแปลกใจว่า ทำไมจึงมีสนามชนไก่มากมายพนันชนไก่ถูกกฎหมายแล้วหรืออีกด้านหนึ่ง ผู้เลี้ยงไก่ชนก็มองว่า การแข่งขันชนไก่นั้นเป็นคัดสายพันธุ์ไก่ชน การตีชนะคู่แข่งบ่อยๆ ย่อมสร้างมูลค่าให้ไก่ชนตัวนั้น จึงมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลและใส่ใจกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่ชน เพื่อเพิ่มรายได้จากธุรกิจขายไก่ชนทุกวันนี้ กีฬาไก่ชนถูกต้องตามกฎหมายก็จริง แต่การขออนุญาต จะต้องขออนุญาตการพนันชนไก่จากเจ้าหน้าที่ทะเบียน(มหาดไทย) ซึ่งชาวไก่ชนอยากให้เปิด เสรีชนไก่ มากกว่า เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิดรอบแรก ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณางดออกใบอนุญาต การจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.2563ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายปลายปีที่แล้ว กระทรวงมหาดไทย ได้คลายล็อกอนุญาตให้มีการเปิดสังเวียนชนไก่ กัดปลาชกมวย แข่งม้า ชนโค ก่อนสิ้นปี เมื่อมีโควิดระบาดรอบใหม่ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้ทุกจังหวัด งดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน รวมถึงการชนไก่ กัดปลา ชนโค พร้อมกวดขันจับกุมผู้ลักลอบจัดแข่งขันย้อนไป จึงมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ.2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2552 เป็นต้นมาระเบียบมหาดไทยฉบับนี้ อนุญาตให้เปิดบ่อนไก่ได้โดยเสรีทั่วประเทศ คนไทยมีอายุ 35 ปี […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888