เข้าสู่ระบบ

Tags : พบผู้ติดเชื้อโควิด19จากสนามไก่ชน

พบผู้ติดเชื้อโควิด19จากสนามไก่ชน

พบผู้ติดเชื้อโควิด19จากสนามไก่ชน   พบผู้ติดเชื้อโควิด19จากสนามไก่ชน มื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 มีนาคม ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา  และนายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ การบริหารจัดการโรคตามแนวทางเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ 32 อำเภอนายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม จนถึงขณะนี้ ได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงจำนวน 32,096 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 221 ราย พบผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 3 ราย ล่าสุดซึ่งเป็นรายที่ 3 เป็นสมาชิกสภาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งหนึ่งใน อ.พิมาย […]

@cockfight888
LINE : @cockfight888